E-Notatka 3 – Egzekucja z ruchomości (Prawnik E-Notatka)

 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Declaration of views_handler_argument::init() should be compatible with views_handler::init(&$view, $options) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/handlers/views_handler_argument.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc on line 0.

Ruchomosciami sa przedmioty materialne, których polozenie w przestrzeni moze ulec zmianie (mozna je przemieszczac - np. telewizor lub samochód).

Procedury egzekucyjne w sprawach cywilnych, w szczególnosci dotyczace egzekucji i zajecia rzeczowego majatku ruchomego, uregulowane sa w Ustawie 91-650 z dnia 9 lipca 1991 r. i Dekrecie 97-755 z dnia 31 lipca 1992 r.

Wierzyciel dysponujacy tytulem wykonawczym i pragnacy odzyskac wierzytelnosc moze podjac kroki sluzace zajeciu majatku ruchomego dluznika. Zajete skladniki majatkowe moga nastepnie zostac sprzedane, w wyniku czego wierzyciel uzyska zaspokojenie w drodze egzekucji.

We Francji zajecia ruchomosci mozna dokonywac na wiele sposobów:

Wybór procedury zalezy zarówno od jej celu (zaplata sumy pienieznej lub dostawa towarów), zajmowanego przedmiotu (telewizor, pojazd), jak i od lokalizacji majatku (w miejscu zamieszkania dluznika, w bezpiecznym depozycie).

Poza warunkami charakterystycznymi dla kazdej z procedur egzekucji zobowiazan w sprawach cywilnych z majatku ruchomego omówionych w niniejszym dokumencie, spelnienia wymagaja równiez pewne warunki wspólne dla wszystkich srodków egzekucyjnych wymienionych w e-arkuszu 1. Podstawowym warunkiem jest posiadanie przez wierzyciela tytulu wykonawczego potwierdzajacego faktyczne istnienie zobowiazania w okreslonej wysokosci, opatrzonego klauzula wykonalnosci.

Saisie-vente -zajecie i sprzedaz ruchomosci w celu zaspokojenia zobowiazania

Saisie-vente jest procedura pozwalajaca wierzycielowi na sprzedaz jednego lub wiekszej liczby przedmiotów skladajacych sie na majatek ruchomy dluznika oraz na odzyskanie naleznej mu kwoty z wplywów ze sprzedazy.

Definicja

Saisie-vente jest procedura uprawniajaca wierzyciela do zajecia majatku dluznika w taki sposób, aby mógl on zostac sprzedany i aby wierzyciel uzyskal zaspokojenie do wysokosci uzyskanej ceny.

Warunki dokonania zajecia i sprzedazy rzeczowego majatku ruchomego

W celu skorzystania z tego sposobu egzekucji konieczne jest spelnienie okreslonych warunków:

zajecie musi dotyczyc ruchomosci

zajecie musi dotyczyc majatku kwalifikujacego sie do zajecia; art. 14 Ustawy z dnia 9 lipca 1991 r. i art. 39 Dekretu z dnia 31 lipca 1992 r. zawieraja katalog skladników majatku, które nie podlegaja zajeciu;

jezeli zajecie ma nastapic w lokalu mieszkalnym, w przypadku, gdy dokonywane jest w toku egzekucji alimentów, których kwota nominalna wynosi ponizej 535 EUR konieczne jest zezwolenie sadowe. W sytuacji, gdy kwota nominalna roszczenia przekracza 535 EUR, zezwolenie nie jest wymagane;

doreczenie dluznikowi wezwania do zaplaty

Stanowi narzedzie, na podstawie którego dluznik wzywany jest do zaplaty zobowiazania. Sporzadzane jest przez komornika sadowego, który nastepnie dorecza je dluznikowi.

Doreczenie dluznikowi wezwania do zaplaty skutkuje zawieszeniem biegu przedawnienia (dluznik nie moze powolywac sie na uplyw okreslonego czasu w celu unikniecia spelnienia spoczywajacego na nim zobowiazania) i rozpoczyna poczatek okresu naliczania odsetek za zwloke.

Czynnosc egzekucyjna musi zostac dokonana w ciagu dwóch lat od daty doreczenia wezwania do zaplaty; jezeli we wskazanym terminie czynnosc taka nie nastapi, wierzyciel musi wystapic o doreczenie nowego nakazu zaplaty.

Zajecie

Czynnosc zajecia moze nastapic po uplywie osmiu dni od daty doreczenia wezwania do zaplaty.

Dokonywana jest przez komornika sadowego w miejscu, w którym znajduja sie ruchomosci przeznaczone do zajecia.

Zajeciu moga podlegac przedmioty znajdujace sie u dluznika lub u osoby trzeciej posiadajacej je

w imieniu dluznika.

W toku czynnosci komornik sadowy sporzadza spis majatku dluznika oraz protokól z czynnosci zajecia; z chwila jego sporzadzenia dluznik nie dysponuje juz prawem rozporzadzania zajetymi przedmiotami.

Po zakonczeniu czynnosci nastepuje sprzedaz zajetego majatku.

Dalsze czynnosci nastepujace po zajeciu

Zajete przedmioty moga zostac sprzedane na mocy umowy prywatnej (bez udzialu posrednika z inicjatywy dluznika) lub moga zostac zbyte w ramach sprzedazy przymusowej (sprzedaz publiczna w trybie licytacji).

Nalezy zauwazyc, ze w trakcie czynnosci zajecia i sprzedazy moga pojawic sie zastrzezenia proceduralne: osoba nieuczestniczaca w postepowaniu moze podnosic, iz przysluguje jej tytul wlasnosci do zajetego majatku lub dluznik moze powolywac sie na wylaczenie skladnika majatkowego od egzekucji (ograniczenia przedmiotowe).

Procedura podlega uregulowaniu w przepisach art. 50 do 60 Ustawy z dnia 9 lipca 1991 r. oraz art.

81 do 138 i 268 do 274 Dekretu z dnia 31 lipca 1992 r.

1. Przeslanki zajecia i sprzedazy ruchomosci

Zajeciu, a nastepnie sprzedazy w tym trybie podlegaja wylacznie ruchomosci (jest to warunek konieczny). Jezeli czynnosci egzekucyjne maja zostac dokonane w lokalu mieszkalnym, przed ich podjeciem nalezy dopelnic dodatkowych formalnosci.

Ruchomosci

Zajecie i sprzedaz moze dotyczyc wylacznie ruchomosci. Oznacza to, ze procedura wylacza zastosowanie tego sposobu egzekucji do niematerialnych skladników majatku, nieruchomosci lub przynaleznosci do nieruchomosci.

Ruchomosci podlegajace zajeciu ( niewylaczone spod egzekucji) moga stanowic przedmiot zajecia a nastepnie sprzedazy bez wzgledu na to czy znajduja sie w posiadaniu dluznika lub osoby trzeciej.

Nie wszystkie skladniki majatku dluznika podlegaja zajeciu; wyszczególniono je w art. 14 Ustawy z dnia 9 lipca 1991 r. oraz art. 39 Dekretu z dnia 31 lipca 1992 r.

Artykul 14 ustawy z dnia 9 lipca 1991 r.

Wylaczenia od egzekucji:

 • 1. Aktywa uznane przez prawo za nie mogace stanowic przedmiotu zajecia;
 • 2. Swiadczenia, srodki pieniezne i renty o charakterze alimentacyjnym, z wyjatkiem realizacji takich zobowiazan przez strone dokonujaca zajecia na rzecz strony, której majatek podlega zajeciu;
 • 3. Majatek uznany przez testatora lub darczynce za zwolniony od egzekucji, który moze jednak podlegac zajeciu przez wierzycieli po darowiznie lub po otwarciu spadku za zgoda sedziego i w zakresie przez sedziego wskazanym;
 • 4. Majatek ruchomy niezbedny do zycia i pracy dluznika oraz jego rodziny, z wyjatkiem obowiazku zaplaty jego ceny, w ramach ograniczen przewidzianych w dekrecie Conseil d'État oraz z zastrzezeniem postanowien siódmego akapitu niniejszego artykulu; majatek taki moze jednak stanowic przedmiot zajecia, jezeli znajduje sie w miejscu innym niz miejsce, w którym dluznik zwykle zamieszkuje badz pracuje, jezeli ma znaczna wartosc, w szczególnosci ze wzgledu na rozmiary, material badz rzadkosc, a takze wiek lub luksusowy charakter, jezeli utraci charakter bezwzglednie potrzebny w zwiazku ze swa iloscia lub jezeli stanowi elementy rzeczowego majatku przedsiebiorstwa;
 • 5. Przedmioty niezbedne osobom niepelnosprawnym lub potrzebne dla celów opieki nad chorym.

Aktywa, o których mowa w punkcie 4 powyzej nie moga zostac zajete nawet w celu zaplaty ich ceny, jezeli stanowia majatek beneficjentów swiadczen na dziecko, o których mowa w art. 150 do 155 Kodeksu Rodzinnego i Opiekunczego.

Przynaleznosci do nieruchomosci nie moga podlegac zajeciu w sposób niezalezny od nieruchomosci, do której przynaleza, z wyjatkiem zajecia dla celów zaplaty ich ceny.

Artykul 39 Dekretu z dnia 31 lipca 1992 r.

W ramach realizacji przepisów art. 14 (4) Ustawy z dnia 9 lipca 1991 r. wskazany ponizej skladnik majatku moze stanowic przedmiot zajecia, jezeli jest on niezbedny do zycia i pracy dluznika oraz jego rodziny:

 • Odziez;
 • Bielizna poscielowa;
 • Bielizna stolowa;
 • Przedmioty i wyroby do pielegnacji ciala i utrzymania lokalu;
 • Artykuly zywnosciowe;
 • Artykuly gospodarstwa domowego niezbedne do przechowywania, przygotowywania i spozywania zywnosci;
 • Urzadzenia grzewcze;
 • Stól i krzesla pozwalajace na wspólne spozywanie posilków;
 • Meble sluzace do przechowywania bielizny i odziezy oraz meble sluzace do przechowywania artykulów gospodarstwa domowego;
 • Pralka;
 • Ksiazki i inne przedmioty niezbedne do kontynuowania nauki lub szkolenia zawodowego;
 • Artykuly dzieciece;
 • Pamiatki o charakterze osobistym lub rodzinnym;
 • Zwierzeta domowe lub obronne;
 • Inwentarz zywy utrzymywany w celu wyzywienia dluznika, jak i artykuly zywnosciowe niezbedne do jego hodowli;
 • Narzedzia niezbedne do osobistego wykonywania dzialalnosci zawodowej;
 • Telefon z dostepem do stacjonarnej linii telefonicznej.

Miejsce zamieszkania

Jezeli zajecie odbywa sie w miejscu zamieszkania dluznika, pozwolenie na zajecie wydane przez sedziego egzekucyjnego jest konieczne, jezeli celem zajecia jest zaspokojenie zobowiazania innego niz obowiazek alimentacyjny, którego kwota nominalna wynosi mniej niz 535 EUR. Taki sposób egzekucyjny jest dozwolony jedynie wówczas, gdy nie jest mozliwe zajecie rachunku bankowego dluznika ani jego wynagrodzenia za prace.

Zajecie ruchomosci w celu ich sprzedazy nie moze odbywac sie w miejscu zamieszkania dluznika

bez zezwolenia sedziego, chyba ze kwota zobowiazania przekracza wartosc nominalna 535 EUR.

Jezeli zajecie odbywa sie w miejscu zamieszkania osoby trzeciej (osoby, w której posiadaniu znajduje sie majatek ruchomy nalezacy do dluznika), zezwolenie sedziego egzekucyjnego jest konieczne bez wzgledu na okolicznosci.

2. Faza wstepna czynnosci zajecia i sprzedazy: wezwanie do zaplaty

W swietle art. 50 Ustawy z dnia 9 lipca 1991 r. i art. 81 Dekretu z dnia 31 lipca 1992 r. wezwanie do zaplaty stanowi warunek wstepny czynnosci zajecia i sprzedazy. Faktyczna czynnosc zajecia rozpoczyna sie dopiero po zakonczeniu tej fazy.

Wezwanie do zaplaty jest dokumentem zobowiazujacym dluznika na podstawie tytulu wykonawczego do uregulowania zobowiazania. Dokument ten sporzadza komornik sadowy (patrz e-arkusz 2 -organy egzekucyjne), nastepnie dorecza go dluznikowi.

Doreczenie wezwania do zaplaty musi nastapic w miejscu faktycznego miejsca zamieszkania dluznika zgodnie z przepisami regulujacymi doreczenia pism przez komornika sadowego. W zadnym wypadku wezwanie do zaplaty nie moze zostac doreczone na adres do doreczen wskazany przez dluznika.

Doreczenie dluznikowi wezwania do zaplaty jest równoznaczne z zawiadomieniem go o zwloce w realizacji zobowiazania. Jego skutkiem jest zawieszenie biegu przedawnienia zobowiazania oraz rozpoczecie biegu terminu, od którego naliczane beda odsetki.

Czynnosci egzekucyjne musza zostac podjete w okresie dwóch lat od daty doreczenia wezwania do zaplaty (art. 85 Dekretu z dnia 31 lipca 1992 r.). W przeciwnym wypadku wierzyciel musi zlecic doreczenie nowego wezwania do zaplaty.

Wezwanie do zaplaty sporzadzone przez komornika sadowego oraz orzeczenie, w którym sad nakazuje dluznikowi dokonanie zaplaty naleznosci, moga zostac doreczone jednoczesnie.

W swietle art. 81 Ustawy z dnia 9 lipca 1991 r. wezwanie do zaplaty musi, pod rygorem niewaznosci, zawierac nastepujace elementy:

"1 - Wskazanie tytulu wykonawczego, na podstawie którego wszczyna sie postepowanie wraz z

odrebnym wyszczególnieniem kwoty roszczenia, z podzialem na kwote nominalna, koszty i nalezne odsetki, jak i podaniem stopy oprocentowania;

2- Zawiadomienie, ze splata zobowiazania musi nastapic w terminie osmiu dni oraz ze w

przeciwnym wypadku wykonanie zobowiazania moze podlegac egzekucji w drodze przymusowej sprzedazy majatku ruchomego dluznika."

Jezeli zobowiazanie inne niz zobowiazanie alimentacyjne nie przekracza kwoty nominalnej 535 EUR, wezwanie do zaplaty musi ponadto zawierac pod rygorem niewaznosci:

"3 - Nakaz wskazania komornikowi sadowemu prowadzacemu egzekucje, w terminie osmiu dni, nazwy oraz adresu pracodawcy dluznika oraz rachunków bankowych dluznika badz tylko jednej z powyzszych informacji; nalezy równiez wskazac, ze jezeli dluznik nie dostosuje sie do przedmiotowego nakazu, sprawa moze zostac przekazana do prokuratora celem pozyskania wszelkich niezbednych informacji" (art. 83 Dekretu z dnia 31 lipca 1992 r.).

3. Zajecie

Czynnosc zajecia rozpoczyna sie wraz z uplywem terminu osmiu dni od daty doreczenia wezwania do zaplaty. Czynnosc odbywa sie w miejscu, w którym znajduje sie majatek ruchomy, i jest dokonywana przez komornika sadowego. Wierzyciel wnioskujacy o dokonanie zajecia nie moze uczestniczyc w czynnosci zajecia bez zezwolenia sadu.

Zajeciu moga podlegac przedmioty znajdujace sie u samego dluznika lub u osoby trzeciej posiadajacej je w imieniu dluznika.

Czynnosc zajecia

Powtórzenie wezwania do zaplaty

Na miejscu czynnosci komornik sadowy ponownie wzywa dluznika do zaplaty. Wezwanie nastepuje w formie ustnej. Procedura ta nosi nazwe "itératif commandement" [drugie i ostatnie przedsadowe wezwanie do zaplaty] (art. 93 Dekretu z dnia 31 lipca 1992 r.).

Jezeli dluznik nie spelni zobowiazania, komornik sadowy wzywa go do wskazania aktywów, które mogly stanowic przedmiot wczesniejszego zajecia (art. 93 Dekretu z dnia 31 lipca 1992 r.). Takie oswiadczenie wpisywane jest do protokolu zajecia.

Dostep do lokalu

Jezeli dluznik sprzeciwia sie wejsciu komornika sadowego do lokalu lub lokal jest pusty, dopuszczalne jest przymusowe otwarcie lokalu.

Jezeli zajecie odbywa sie w lokalu mieszkalnym, komornik sadowy moze kontynuowac czynnosc zajecia wylacznie w obecnosci:

 • burmistrza gminy, radnego gminnego lub urzednika gminnego oddelegowanego przez burmistrza, funkcjonariusza policji lub zandarmerii, zawiadomionych o koniecznosci uczestniczenia w czynnosci;

lub

 • dwóch doroslych swiadków, którzy nie pozostaja w stosunku pracy ani z wierzycielem, ani z komornikiem sadowym prowadzacym egzekucje, i którzy beda obecni podczas czynnosci zajecia, a nastepnie zloza swe podpisy na oryginale i odpisach protokolu.

Spis

Komornik sadowy sporzadza spis majatku kwalifikujacego sie do zajecia. Jezeli majatek nie podlega zajeciu lub nie przedstawia jakiejkolwiek wartosci rynkowej, komornik sadowy sporzadza oswiadczenie nulla bona. Nastepnie sporzadzany jest protokól z czynnosci zajecia, który pod rygorem niewaznosci, odzwierciedla przebieg czynnosci. Musi ponadto zawierac wszystkie szczególowe dane wskazane w art. 94 Dekretu z dnia 31 lipca 1992 r., w tym wskazanie tytulu, na podstawie którego odbywa sie zajecie oraz szczególowy opis zajmowanego majatku.

Po sporzadzeniu protokolu komornik sadowy sklada na nim swój podpis.

Przekazanie protokolu z czynnosci zajecia

Kolejne etapy procedury sa uzaleznione od tego czy dluznik jest obecny podczas czynnosci zajecia, czy tez czynnosci przeprowadzono pod jego nieobecnosc.

 • Jezeli dluznik jest obecny, komornik sadowy osobiscie wrecza mu odpis protokolu. Jest to równoznaczne z doreczeniem dokumentu. Komornik sadowy poucza dluznika ustnie, ze nie moze on juz rozporzadzac majatkiem (zajety majatek nie moze podlegac przewlaszczeniu lub wykorzystaniu w celu zabezpieczenia zobowiazania) oraz, ze majatek znajduje sie pod jego dozorem i istnieje mozliwosc zorganizowania sprzedazy ruchomosci w drodze umowy prywatnej. Pouczenie powyzsze podlega wpisaniu do protokolu zajecia.

Nalezy zauwazyc, ze wplywy ze sprzedazy majatku w drodze umowy prywatnej przekazuje sie komornikowi sadowemu prowadzacemu egzekucje (a nastepnie wierzycielowi, który wystapil z wnioskiem o zajecie).

 • Jezeli dluznik jest nieobecny podczas czynnosci zajecia, komornik sadowy dorecza mu odpis protokolu w terminie pózniejszym. Dluznik w terminie osmiu dni zobowiazany jest zawiadomic komornika sadowego o sporzadzeniu protokolu zajecia majatku, który zostal juz uprzednio zajety w innym postepowaniu egzekucyjnym (art. 96 Dekretu z dnia 31 lipca 1992 r.).

Skutki sporzadzenia protokolu zajecia

Zajecie uniemozliwia rozporzadzenie zajeta ruchomoscia. Dluznik wystepuje w charakterze dozorcy zajetych ruchomosci i w zwiazku z tym zachowuje prawo do ich uzywania, chyba ze na majatek skladaja sie zuzywajace sie materialy eksploatacyjne (art. 97 Dekretu z dnia 31 lipca 1992 r.). Dluznik ma mozliwosc zorganizowania sprzedazy ruchomosci w drodze umowy prywatnej. Niemniej jednak, nie moze dokonac zbycia ani przeniesienia zajetych ruchomosci pod rygorem sankcji przewidzianych w art. L. 314-6 Kodeksu Karnego.

Jezeli w lokalu, w którym ma miejsce zajecie majatku, znalezione zostana jakiekolwiek kwoty pieniezne, zostana one przekazane osobiscie komornikowi sadowemu. Dluznik moze zglosic sprzeciw sedziemu egzekucyjnemu wlasciwemu dla miejsca dokonania zajecia. Termin do wniesienia sprzeciwu wynosi miesiac. W razie braku sprzeciwu, kwoty pieniezne podlegaja w trybie natychmiastowym wydaniu wierzycielowi i pomniejszaja kwote egzekwowanego roszczenia.

Czynnosci zajecia podjete wobec posiadacza bedacego osoba trzecia

Spis

Wraz z uplywem terminu osmiu dni od daty doreczenia wezwania do zaplaty, komornik sadowy moze przystapic do zajecia majatku znajdujacego sie w posiadaniu osoby trzeciej.

Majatek znajdujacy sie w miejscu zamieszkania osoby trzeciej moze podlegac zajeciu wylacznie za zezwoleniem sedziego egzekucyjnego.

Komornik sadowy nie moze przystapic do zajecia przed doreczeniem osobie trzeciej wezwania do zaplaty.

Komornik sadowy wzywa osobe trzecia bedaca w posiadaniu majatku do wskazania skladników, jakie posiada ona w imieniu dluznika oraz poinformowania czy byly one przedmiotem wczesniejszego zajecia. Jezeli osoba trzecia nie posiada skladników majatku nalezacych do dluznika lub odmówi odpowiedzi, wówczas komornik sadowy sporzadza protokól z pouczeniem o karach. O tresci pouczenia informuje osobe trzecia (art. 100 Dekretu z dnia 31 lipca 1992 r.).

Jezeli osoba trzecia odmawia odpowiedzi lub zlozy nierzetelne badz falszywe oswiadczenie, moze zostac wezwana do zaplaty kwoty roszczenia stanowiacego podstawe zajecia, bez uszczerbku dla przyslugujacego jej prawa regresu wobec dluznika z tytulu zwrotu powyzszej kwoty (art. 99 Dekretu z dnia 31 lipca 1992 r.).

Jezeli osoba trzecia oswiadczy, ze jest w posiadaniu majatku w imieniu dluznika, komornik sadowy sporzadza spis majatku ze wskazaniem, pod rygorem niewaznosci, wszelkich informacji wymaganych przepisami art. 101 Dekretu z dnia 31 lipca 1992 r. (wskazaniem, ze zajmowane rzeczy nie moga stac sie przedmiotem rozporzadzenia oraz ze sa pozostawione pod dozorem osoby trzeciej, a takze wskazaniem imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania osoby trzeciej itd.).

Przekazanie protokolu zajecia

Tryb przekazania rózni sie w zaleznosci od tego czy osoba trzecia jest obecna podczas czynnosci zajecia, czy tez nie.

 • Jezeli osoba trzecia jest obecna podczas czynnosci zajecia, komornik sadowy odczyta jej tresc protokolu zajecia, a nastepnie niezwlocznie wrecza jej odpis takiego protokolu; czynnosc jest wówczas równoznaczna z doreczeniem dokumentu.
 • Jezeli osoba trzecia nie jest obecna podczas czynnosci zajecia, nalezy doreczyc jej odpis protokolu zajecia. Doreczenie dokonywane jest przez komornika sadowego. W terminie osmiu dni zobowiazana jest ona zawiadomic komornika sadowego o wczesniejszych czynnosciach zajecia tego samego majatku oraz do przekazania mu protokolu wczesniejszego zajecia.

Po uplywie osmiu dni odpis protokolu dorecza sie dluznikowi. Dokument zawiera pouczenie, pod rygorem niewaznosci, ze dluznikowi przysluguje prawo sprzedazy zajetego skladnika majatku w terminie miesiecznym.

Skutki sporzadzenia protokolu zajecia

Od momentu wydania protokolu zajecia nie mozna rozporzadzac majatkiem, pozostaje on pod dozorem osoby trzeciej. Osoba trzecia moze zazadac zwolnienia jej z obowiazków dozorcy. Na komorniku sadowym spoczywa obowiazek ustanowienia nowego dozorcy oraz, w uzasadnionych przypadkach, zorganizowanie fizycznego przeniesienia majatku.

Osobie trzeciej nie przysluguje prawo uzywania zajetego majatku, chyba ze przyznano jej takie uprawnienie na podstawie decyzji wydanej przed dokonaniem zajecia. Natomiast sedzia egzekucyjny moze zawsze, na podstawie wniosku ex parte, nakazac konfiskate jednego lub wiekszej liczby wskazanych przedmiotów (art. 105 Dekretu z dnia 31 lipca 1992 r.).

Osoba trzecia moze skorzystac z prawa zatrzymania zajetego majatku. W takim przypadku musi o tym zawiadomic komornika sadowego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub w drodze oswiadczenia zlozonego podczas zajecia. Wierzycielowi przysluguje w terminie miesiecznym uprawnienie do zakwestionowania prawa zatrzymania majatku. Srodek zaskarzenia nalezy zlozyc do sedziego egzekucyjnego wlasciwego ze wzgledu na miejsce zamieszkania osoby trzeciej. W razie braku sprzeciwu wierzyciela, "roszczenie osoby trzeciej uznaje sie dla celów zajecia za zasadne" (art. 106 Dekretu z dnia 31 lipca 1992 r.).

4. Sprzedaz zajetego majatku

Sprzedaz moze odbyc sie w drodze umowy prywatnej badz w trybie przymusowym.

Sprzedaz w drodze umowy prywatnej

Dluznik moze sprzedac zajety majatek w terminie jednego miesiaca od daty zajecia.

Majatkiem takim nie mozna rozporzadzac w inny sposób. Wplywy uzyskane ze sprzedazy podlegaja zaliczeniu na poczet naleznosci wierzycieli, którzy moga sprzeciwic sie przyjeciu kwoty ze sprzedazy, jezeli uznaja ja za niewystarczajaca.

Powyzszy rodzaj sprzedazy dopuszczalny jest po spelnieniu dwóch warunków:

 • przekazanie ceny w okreslonym terminie;
 • przyjecie jej przez wierzyciela(-i).

Nalezy zauwazyc, ze sprzedaz ta rózni sie od sprzedazy tradycyjnej. Umowa miedzy strona, której majatek zajeto (sprzedajacy), a osoba trzecia nabywajaca majatek (kupujacy) pomimo zgodnosci oswiadczen woli nie jest wystarczajaca do tego, aby stanowic podstawe do przeniesienia prawa wlasnosci (a tym bardziej do powstania obowiazku wydania rzeczy badz aktywów).

Przeniesienie tytulu wlasnosci jest uwarunkowane przekazaniem ceny w terminie jednego miesiaca oraz przyjeciem jej przez wierzycieli, którym przysluguje termin pietnastu dni na podjecie decyzji.

Nalezy rozróznic dwa hipotetyczne przypadki:

 • w przypadku odmowy ze strony wierzycieli "sprzedaz przymusowa nie moze odbyc sie przed uplywem okresu jednego miesiaca";
 • w przypadku zgody wierzycieli, kupujacy moze przystapic do przekazania ceny w celu pelnej realizacji transakcji sprzedazy. Cena zostanie przekazana do rak komornika sadowego prowadzacego egzekucje na rzecz wierzyciela, na którego wniosek dokonano zajecia. Taka czynnosc jest równoznaczna z zaplata ceny. Jej skutkiem jest przeniesienie prawa wlasnosci oraz zobowiazanie dozorcy zajetego majatku do jego wydania kupujacemu.

Sprzedaz przymusowa

Sprzedaz przymusowa (sprzedaz egzekucyjna) odbywa sie w trybie licytacji publicznej po uplywie jednego miesiaca przewidzianego dla przypadku sprzedazy w drodze umowy prywatnej. Taki okres moze zostac przedluzony przez wyznaczenie dodatkowego terminu pietnastu dni na podjecie decyzji przez wierzycieli co do ceny proponowanej im w ramach sprzedazy w drodze umowy prywatnej.

Ostatecznie sprzedaz przymusowa mozliwa jest po uplywie jednego miesiaca i pietnastu dni od daty zajecia.

Sprzedaz wymaga ogloszenia. Moze miec ono forme ogloszenia na tablicy informacyjnej badz ogloszenia prasowego. Komornik sadowy musi udokumentowac spelnienie obowiazku ogloszenia o licytacji.

Sprzedaz odbywa sie w miejscu, w którym znajduje sie zajety majatek lub w sali aukcyjnej badz na rynku publicznym, w miejscu najbardziej optymalnym do zgromadzenia osób zainteresowanych jego nabyciem. Ostateczny wybór miejsca licytacji nalezy do wierzyciela, na rzecz którego dokonuje sie zajecia, nalezy przy tym uwzglednic wskazówki osoby przeprowadzajacej licytacje.

Dluznik zawiadamiany jest o dacie, godzinie i miejscu publicznej licytacji na co najmniej osiem dni przed wyznaczonym terminem listem zwyklym badz wszelkimi innymi dostepnymi srodkami.

Sprzedaz prowadzi osoba upowazniona do sprzedazy ruchomosci w drodze licytacji publicznej.

Sprzedaz zajetego majatku podczas publicznej licytacji nastepuje na rzecz oferenta proponujacego najwyzsza cene.

Kazdy moze nabyc ruchomosc na licytacji publicznej (z wyjatkiem osób wystepujacych na licytacji w charakterze urzedowym). Zajety majatek nabywa oferent proponujacy najwyzsza cene, po trzykrotnym wywolaniu przez licytatora.

Sprzedaz dochodzi do skutku, gdy uzyskana cena jest wystarczajaca do splaty zobowiazania na rzecz wierzyciela dokonujacego zajecia, w tym kwoty nominalnej, odsetek i kosztów. Cena podlega zaplacie w formie pienieznej.

Nastepnie sporzadza sie protokól sprzedazy zawierajacy opis sprzedanej ruchomosci, kwote uzyskana podczas licytacji oraz imie i nazwisko licytanta, który zaoferowal najwyzsza cene.

Orzeczenie o zaoferowaniu najwyzszej ceny na licytacji prowadzi do przeniesienia prawa wlasnosci ruchomosci. Warunkiem jest uiszczenie ceny nabycia przez licytanta.

Jezeli licytant nie uisci ceny nabycia wyznaczana jest ponowna licytacja ruchomosci. Jezeli majatek zostanie sprzedany po nizszej cenie, licytant, który nie dopelnil warunków licytacyjnych ma obowiazek zaplacic róznice ceny.

Zastrzezenia proceduralne

Wierzyciele, osoba trzecia lub dluznik moga podnosic zastrzezenia co do przebiegu licytacji. Zastrzezenia wymagaja zlozenia wniosku.

Zastrzezenia proceduralne podniesione przez pozostalych wierzycieli

Interwencja wierzycieli tego samego dluznika, którzy zostali zawiadomieni o zajeciu

W postepowaniu moga uczestniczyc poza wierzycielem dokonujacym zajecia równiez inni wierzyciele.

W celu przylaczenia sie do egzekucji pozostali wierzyciele musza wszczac procedure protestu, w ramach której uzyskuja status "protestujacych wierzycieli", podczas gdy wierzyciel, na rzecz którego dokonano zajecia, ma status "wierzyciela egzekwujacego".

Protestujacy wierzyciel musi posiadac tytul wykonawczy stwierdzajacy faktyczne istnienie wymagalnego zobowiazania w okreslonej wysokosci (patrz e-arkusz 1). Skutkiem protestu jest przyznanie protestujacemu wierzycielowi statusu strony w toczacym sie juz postepowaniu. Niemniej jednak, wierzyciel egzekwujacy nadal prowadzi postepowanie.

Protest mozna wniesc do czasu zajecia aktywów.

W nastepstwie protestu komornik sadowy sporzadza dokument, w którym wskazuje, pod rygorem niewaznosci, tytul wykonawczy uprawniajacy do zgloszenia protestu oraz wyszczególniajacy odrebnie kwote roszczenia w podziale na kwote nominalna, koszty i nalezne odsetki wraz z podaniem stopy oprocentowania.

Dokument dorecza sie wierzycielowi egzekwujacemu, który sam realizuje sprzedaz, w swym wlasnym imieniu, ale takze na rachunek wszystkich protestujacych wierzycieli, którzy zostana uwzglednieni podczas podzialu sumy uzyskanej ze sprzedazy.

Zajecie uzupelniajace

Zajecie uzupelniajace moze nastapic na rzecz wierzyciela egzekwujacego lub wierzyciela protestujacego. Komornik sadowy sporzadza wówczas protokól zgodnie z zasadami czynnosci zajecia i sprzedazy. Protokól dorecza sie jako udokumentowanie protestu, jezeli zajecie uzupelniajace dokonywane jest na skutek zlozenia protestu.

Jezeli pierwszy wierzyciel egzekwujacy nie spelnil wszystkich formalnosci zwiazanych ze sprzedaza przymusowa, protestujacy wierzyciel moze wstapic w prawa pierwszego wierzyciela egzekwujacego w celu realizacji zajecia i sprzedazy. Protestujacy wierzyciel dorecza zawiadomienie pierwszemu wierzycielowi egzekwujacemu w celu podjecia wymaganych kroków w terminie osmiu dni, po ich bezskutecznym uplywie protestujacy wierzyciel wstepuje z mocy prawa w prawa pierwszego wierzyciela, na rzecz którego dokonano zajecia.

Sprzedaz przymusowa wszystkich zajmowanych ruchomosci nie moze odbyc sie przed uplywem terminów przewidzianych dla sprzedazy w drodze umowy prywatnej.

Niewaznosc pierwszego zajecia nie ma wplywu na zajecie uzupelniajace.

Jedynym sposobem uzyskania uchylenia zajecia i sprzedazy (usuniecia przeszkody uniemozliwiajacej dluznikowi wykonywanie przyslugujacych mu praw do majatku) jest uzyskanie decyzji sedziego egzekucyjnego lub zgoda wierzyciela, na rzecz którego dokonano zajecia oraz zgoda protestujacych wierzycieli.

Powództwa skladane przez osoby trzecie

Powództwa skladane przez osoby trzecie dotycza najczesciej kwestii wlasnosci skladnika majatku. Prowadza do zawieszenia postepowania co do spornych skladników majatku do czasu rozstrzygniecia sprawy merytorycznie przez sedziego egzekucyjnego.

Osoba trzecia moze zglosic sprzeciw wobec procedury zajecia i sprzedazy za pomoca dwóch rodzajów powództw:

 • "action en distraction", definiowane jako powództwo, w którym osoba trzecia wnioskuje do sadu o zwolnienie spod egzekucji ruchomosci, do których rosci sobie prawo wlasnosci;
 • "action en revendication", powództwo wniesione w celu ustalenia przyslugujacego danej osobie prawa wlasnosci majatku.

Zastrzezenia proceduralne wniesione przez dluznika

Sprzeciw co do mozliwosci zajecia majatku

Analogicznie jak w sytuacji powództw skladanych przez osobe trzecia, sprzeciw co do mozliwosci zajecia (patrz katalog skladników majatku wylaczonych od egzekucji) zawiesza postepowanie co do tych skladników majatku, których dotyczy, az do czasu zakonczenia postepowania toczacego sie przed sedzia egzekucyjnym.

Dluznik moze zglosic sedziemu egzekucyjnemu sprzeciw co do zajecia ruchomosci, które podlegaja wylaczeniu od egzekucji, w terminie jednego miesiaca od daty doreczenia protokolu zajecia.

Uchylenie zajecia

Dluznik, którego skladnik majatku zajeto, moze wnioskowac o uchylenie zajecia. Roszczenie o

uchylenie zajecia moze przyjmowac postac roszczenia o uchylenie z powodu wad materialnych lub roszczenia o uchylenie z powodu wad formalnych (np. niedopelnienie okreslonych formalnosci).

Wniosek o uchylenie nie prowadzi do zawieszenia czynnosci w ramach egzekucji z ruchomosci chyba ze sedzia egzekucyjny postanowi inaczej.

Uchylenie zajecia ruchomosci pociaga za soba uchylenie pierwotnego zajecia ruchomosci, które staja sie wolne od zajecia. Jezeli uchylenie dotyczy jedynie czesci skladników, procedura podlega wznowieniu, z wyjatkiem skladników, co do których uchylono zajecie.

Zlozenie wniosku nie wstrzymuje sprzedazy zajetych skladników majatkowych. Sprzedaz majatku w drodze licytacji moze sie odbyc bez przeszkód. Nalezy dokonac rozróznienia miedzy dwoma przypadkami:

 • jezeli uchylenie zostanie ogloszone po zamknieciu sprzedazy lecz przed podzialem sumy uzyskanej z egzekucji, dluznik moze wnioskowac o zwrot ceny uzyskanej ze sprzedazy;
 • jezeli uchylenie zostanie stwierdzone po podziale ceny, wówczas dopuszczalne jest powództwo przeciwko wierzycielowi o zwrot nienaleznego swiadczenia (dluznik nie byl de facto zobowiazany do zaplaty dlugu). Jezeli uchylenie jest nastepstwem nieprawidlowosci podczas procedury zajecia, dluznik moze wystapic na droge sadowa przeciwko wierzycielowi, na rzecz którego dokonano zajecia.

Saisie-apprehension - zajecie w celu zapewnienia wykonania zobowiazania

Saisie-apprehension jest sposobem egzekucji umozliwiajacym uprawnionemu wierzycielowi otrzymanie lub zwrot majatku ruchomego przez dluznika zobowiazanego na podstawie tytulu wykonawczego badz nakazu sadowego.

Definicja

Wierzyciel moze skorzystac z omawianej procedury w sprawach cywilnych w celu zapewnienia wykonania przez dluznika spoczywajacego na nim obowiazku dostarczenia lub zwrotu majatku ruchomego w drodze jego zajecia na podstawie tytulu wykonawczego badz nakazu sadowego.

Zajecie

Czynnosc zajecia moze zostac skierowana do skladnika majatku znajdujacego sie w posiadaniu dluznika lub osoby trzeciej ( posiadajacej okreslony skladnik majatku w imieniu dluznika).

Zasadniczo, najpierw dorecza sie wezwanie do dostarczenia badz zwrotu majatku lub formalne zawiadomienie o zobowiazaniu do dostarczenia majatku w zaleznosci od tego czy procedure realizuje sie w stosunku do dluznika czy w stosunku do osoby trzeciej w posiadaniu której znajduje sie majatek. Taki dokument sporzadza komornik sadowy odpowiedzialny za procedure zajecia.

Komornik sadowy sporzadza protokól zajecia.

Po dokonaniu zajecia majatek podlega wydaniu wierzycielowi.

Procedura uregulowana jest w przepisach art. 56 Ustawy z dnia 9 lipca 1991 r. oraz art. 139 do 154 Dekretu z dnia 31 lipca 1992 r.

Procedure mozna wszczac przeciwko dluznikowi (1) lub przeciwko osobie trzeciej, w posiadaniu której znajduje sie skladnik majatku w imieniu dluznika (2).

1. Saisie-apprehension - zajecie w celu zapewnienia dostarczenia badz zwrotu majatku

Wezwanie do dostarczenia lub zwrotu majatku dorecza sie osobie zobowiazanej do przekazania majatku.

Takie wezwanie zawiera, pod rygorem niewaznosci, szczególowe dane, o których mowa w art. 141 Dekretu z dnia 31 lipca 1992 r. (wskazanie tytulu wykonawczego, na podstawie którego wystapiono z zadaniem zwrotu; zawiadomienia, ze dana osoba moze w terminie osmiu dni przekazac dany skladnik majatku w okreslonym miejscu na wskazanych warunkach itd.).

Bez wzgledu na to czy majatek jest dostarczany dobrowolnie czy w nastepstwie zajecia, nalezy sporzadzic protokól zawierajacy szczególowy opis majatku. Taki opis, sporzadzony przez komornika sadowego odpowiedzialnego za przeprowadzenie zajecia, moze zostac wykorzystany dla celów udokumentowania stanu majatku w chwili jego zwrotu.

Jezeli skladnik majatku podlega zajeciu w taki sposób, ze moze zostac dostarczony jego wlascicielowi, egzemplarz protokolu z dobrowolnego przekazania lub zajecia majatku podlega doreczeniu lub przeslaniu listem poleconym za potwierdzeniem odbioru osobie zobowiazanej do dostarczenia badz zwrotu majatku na podstawie tytulu wykonawczego.

2. Zajecie w celu zapewnienia dostarczenia majatku ruchomego znajdujacego sie w posiadaniu osoby trzeciej

Jezeli skladnik majatku znajduje sie w posiadaniu osoby trzeciej, wezwanie do dostarczenia majatku dorecza sie takiej osobie bezposrednio przez komornika sadowego na wniosek wierzyciela.

"Sommation" stanowi formalne, adresowane do dluznika wezwanie do spelnienia spoczywajacych na nim obowiazków oraz wskazuje na konsekwencje niezastosowania sie do jego tresci.

Takie wezwanie musi, pod rygorem niewaznosci, zawierac informacje, o których mowa w art. 146 Dekretu z dnia 31 lipca 1992 r.

Po doreczeniu wezwania osobie trzeciej przekazywane jest ono dluznikowi listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Jezeli osoba trzecia nie wyda skladnika majatku dobrowolnie we wskazanym terminie, wierzyciel wystepuje do sedziego egzekucyjnego wlasciwego ze wzgledu na jej miejsce zamieszkania o wydanie nakazu dostarczenia skladnika majatku.

Wierzyciel musi zlozyc taki wniosek w terminie jednego miesiaca od dnia doreczenia wezwania pod rygorem wygasniecia uprawnienia.

Komornik sadowy moze nastepnie przystapic do zajecia po okazaniu orzeczenia sedziego egzekucyjnego nakazujacego dostarczenie majatku wierzycielowi. Sporzadza sie wówczas protokól zajecia, a jego odpis doreczany jest osobie trzeciej lub wysylany listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

3. Zajecie w celu zapewnienia dostarczenia majatku ruchomego w razie braku tytulu wykonawczego

Wspólna zasada obowiazujaca we wszystkich postepowaniach egzekucyjnych w sprawach cywilnych jest brak mozliwosci dokonania zajecia bez tytulu wykonawczego.

W wyjatkowych sytuacjach wierzyciel nie posiadajacy tytulu wykonawczego moze zlozyc wniosek do sedziego egzekucyjnego wlasciwego ze wzgledu na miejsce zamieszkania dluznika o wydanie nakazu dostarczenia badz zwrotu majatku ruchomego.

Wniosek musi zawierac, pod rygorem jego niedopuszczalnosci, wskazanie przedmiotowego majatku. Do wniosku nalezy dolaczyc dokumenty uzasadniajace wniosek.

Nakaz zawierajacy wezwanie do dostarczenia lub zwrotu majatku dorecza sie stronie odpowiedzialnej za wydanie majatku, która zawiadamia sie, ze ma obowiazek dostarczyc wskazany skladnik majatku na swój wlasny koszt w okreslonym miejscu i na podanych warunkach w terminie pietnastu dni. Jezeli posiadacz majatku dysponuje podstawami do obrony, poucza sie go o prawie zlozenia sprzeciwu w sadzie sedziego egzekucyjnego, który wydal przedmiotowy nakaz.

W razie braku sprzeciwu w terminie pietnastu dni, wierzyciel moze zwrócic sie do sadu o uzyskanie klauzuli wykonalnosci.

Majatek podlega wówczas zajeciu u osoby zobowiazanej do jego dostarczenia.

Nalezy zauwazyc, ze istnieje ponadto procedura zajecia majatku znajdujacego sie w tzw. bezpiecznym depozycie. Reguluja ja art. 275 do 277 Dekretu z dnia 31 lipca 1992 r.

Zajecie pojazdów mechanicznych

Prawo przewiduje dwa typy procedury zajecia pojazdów mechanicznych.

Oswiadczenie zlozone w prefekturze

Celem tego srodka egzekucyjnego jest pozbawienie dluznika prawa do rozporzadzania posiadanym przez niego pojazdem mechanicznym, a w szczególnosci uniemozliwienie mu jego sprzedazy. Procedura ta jest przydatna, jezeli nie ma mozliwosci zlokalizowania pojazdu.

Unieruchomienie pojazdu

Celem tej procedury jest unieruchomienie pojazdu. Srodek ten jest stosowany przed zajeciem lub konfiskata pojazdu w celu zapewnienia wykonania zobowiazania. Jest on szczególnie konieczny w przypadkach, gdy uda sie zlokalizowac miejsce polozenia pojazdu.

Obecnie wyróznia sie dwa rodzaje procedury zajecia pojazdów mechanicznych: oswiadczenie zlozone w prefekturze oraz unieruchomienie pojazdu.

Obie procedury nie sluza temu samemu celowi, natomiast wybór jednej z nich uzalezniony jest od woli wierzyciela.

Oswiadczenie zlozone w prefekturze:

procedura ta zmierza do uniemozliwienia dluznikowi rozporzadzenia pojazdem w drodze dokonania stosownego oswiadczenia i wpisu w prefekturze. Nastepnie sporzadzany jest zakaz wydawania dokumentu rejestracyjnego dla danego pojazdu. Oswiadczenie rodzi okreslone skutki, których moc wygasa po dwóch latach.

Procedura jest szczególnie przydatna w sytuacji, gdy nie mozna zlokalizowac pojazdu.

Unieruchomienie pojazdu:

pojazd podlega unieruchomieniu przez komornika sadowego, który sporzadza protokól z czynnosci unieruchomienia.

Protokól jest równoznaczny z zajeciem, w zwiazku z czym nie mozna rozporzadzac pojazdem. Nastepnie w zaleznosci od tego czy wierzyciel wyraza wole odzyskania pojazdu, czy zamierza doprowadzic do jego sprzedazy, prowadzona jest procedura zajecia w celu pózniejszej sprzedazy lub procedura zajecia w celu uzyskania spelnienia zobowiazania przez dluznika.

Procedura podlega uregulowaniu w przepisach art. 57 do 58 Ustawy z dnia 9 lipca 1991 r. oraz art. 164 do 177 Dekretu z dnia 31 lipca 1992 r.

Wierzycielowi przysluguje wybór miedzy dwoma odrebnymi procedurami: oswiadczeniem zlozonym w prefekturze (1) oraz unieruchomieniem pojazdu (2).

1. Oswiadczenie zlozone w prefekturze

Celem tego srodka egzekucyjnego jest pozbawienie dluznika prawa do rozporzadzenia posiadanym przez niego pojazdem mechanicznym, a w szczególnosci uniemozliwienie mu jego sprzedazy. Procedura ta jest przydatna, jezeli nie ma mozliwosci zlokalizowania pojazdu.

Komornik sadowy, na podstawie tytulu wykonawczego, dorecza oswiadczenie prefektowi departamentu (jednostka administracyjna we Francji), w którym pojazd jest zarejestrowany. Kopie takiego tytulu dorecza sie dluznikowi w terminie osmiu dni od daty zlozenia oswiadczenia u prefekta departamentu.

Oswiadczenie skutkuje zakazem wydawania przez prefekture zaswiadczenia rejestracyjnego dla pojazdu.

Doreczenie oswiadczenia rodzi skutki o charakterze zajecia w stosunku do dluznika w ten sposób, ze wlasciciel zostaje pozbawiony mozliwosci rozporzadzenia pojazdem (pojazdu nie mozna sprzedac ani wykorzystac w celu zabezpieczenia dlugu).

Skutki oswiadczenia zlozonego w prefekturze wygasaja po uplywie (odnawialnego) okresu dwóch lat. Nie wplywa to jednak na prawa zastawnika (wierzyciela, którego roszczenie zabezpieczono zastawem).

2. Unieruchomienie pojazdu

Celem tej procedury jest unieruchomienie pojazdu. Jest ona szczególnie konieczna w przypadkach, gdy uda sie ustalic miejsce polozenia pojazdu.

Komornik sadowy moze dokonac zajecia pojazdu dluznika poprzez unieruchomienie go w miejscu, w którym sie znajduje, wszelkimi srodkami niepowodujacymi jego uszkodzenia.

W tym celu komornik sadowy sporzadza protokól z czynnosci unieruchomienia pojazdu, w którym wskazuje tytul wykonawczy uzasadniajacy podjecie srodka oraz zawierajacy opis pojazdu, jak równiez date i miejsce jego unieruchomienia.

Urzadzenie zastosowane do unieruchomienia pojazdu musi w sposób widoczny i czytelny wskazywac numer telefonu komornika sadowego.

Jezeli pojazd podlega unieruchomieniu w trybie zajecia dla celów sprzedazy dokonanego w lokalu zajmowanym przez dluznika badz osobe trzecia posiadajaca pojazd w imieniu dluznika, podejmowane kroki sa takie same jak w przypadku procedury zajecia i sprzedazy.

W pozostalych przypadkach komornik sadowy sporzadza protokól z czynnosci unieruchomienia.

Jezeli pojazd unieruchomiono pod nieobecnosc dluznika, komornik sadowy musi zawiadomic go o unieruchomieniu w tym samym dniu listem zwyklym w miejscu jego zamieszkania. Unieruchomienie skutkuje tym, ze nie mozna rozporzadzac pojazdem. Pozostaje on w posiadaniu wlasciciela, który ustanowiony jest w tej sytuacji dozorca zajetej ruchomosci.

Dalsze procedury zaleza od celu wszczecia egzekucji.

Zaplata sumy pienieznej

Jezeli pojazd unieruchomiono w celu zaplaty sumy pienieznej, komornik sadowy dorecza dluznikowi wezwanie do zaplaty najpózniej w terminie osmiu dni od daty unieruchomienia pojazdu.

Jezeli dluznik nie wykona zobowiazania, pojazd zostanie sprzedany w trybie procedury zajecia i sprzedazy rzeczowego majatku ruchomego ( patrz- zajecie i sprzedaz na zaspokojenie zobowiazania) po rozpatrzeniu przez sedziego egzekucyjnego srodków zaskarzenia.

Dostarczenie pojazdu jego wlascicielowi

Jezeli pojazd unieruchomiono w celu zapewnienia jego dostarczenia wlascicielowi, komornik sadowy dorecza nakaz dostarczenia pojazdu osobie zobowiazanej do wydania pojazdu najpózniej w terminie osmiu dni od daty unieruchomienia.

Jezeli dluznik nie dostosuje sie do nakazu, pojazd podlega konfiskacie i dostarczeniu na koszt dluznika wlascicielowi w trybie procedury zajecia w celu zapewnienia wykonania zobowiazania (saisie-appréhension).

Dostarczenie pojazdu wierzycielowi zastawnikowi

Jezeli pojazd unieruchomiono w celu zapewnienia jego wydania zastawnikowi (wierzycielowi, którego zabezpieczenie wykonania zobowiazania zostalo ustanowione na ruchomosci), komornik sadowy dorecza nakaz dostarczenia majatku osobie do tego zobowiazanej najpózniej osiem dni od daty unieruchomienia, z informacja, ze jezeli nie wykona ona zobowiazania, pojazd zostanie na jej koszt dostarczony zastawnikowi.

Zajecie i sprzedaz majatku znajdujacego sie w tzw. bezpiecznym depozycie (skrytce)

Zajecie i sprzedaz rzeczowego majatku ruchomego znajdujacego sie w tzw. bezpiecznym depozycie (skrytce) jest procedura pozwalajaca wierzycielowi na sprzedaz jednego lub wiekszej liczby przedmiotów skladajacych sie na majatek ruchomy dluznika, znajdujacy sie w bezpiecznym depozycie (skrytce) oraz na odzyskanie naleznej mu kwoty z wplywów ze sprzedazy.

1. krótko mówiac

Definicja

Zajecie i sprzedaz majatku znajdujacego sie w bezpiecznym depozycie (skrytce) umozliwia wierzycielowi egzekucje z majatku dluznika znajdujacego sie w bezpiecznym depozycie ( skrytce).

Zajecie

Procedura zajecia majatku znajdujacego sie w bezpiecznym depozycie (skrytce) wymaga od komornika sadowego doreczenia zawiadomienia osobie trzeciej, która prowadzi bezpieczny depozyt (bank, hotel itd.). Zajecie ma wówczas charakter tymczasowy. Jego skutkiem jest uniemozliwienie dostepu do bezpiecznego depozytu (skrytki) pod nieobecnosc komornika sadowego.

Ostateczne zajecie nastepuje z chwila otwarcia bezpiecznego depozytu (skrytki) przez komornika sadowego po doreczeniu wezwania do zaplaty dluznikowi. Czynnosci komornika sadowego obejmuja sporzadzenie spisu majatku znajdujacego sie w bezpiecznym depozycie (skrytce) oraz wskazanie ruchomosci bedacych przedmiotem zajecia oraz wylaczonych spod egzekucji.

Czynnosci po zajeciu

Po zakonczeniu czynnosci zajecia zawiadamia sie dluznika, ze ma on prawo zorganizowac sprzedaz zajetego majatku w drodze umowy prywatnej (ze swej wlasnej inicjatywy). Jezeli nie skorzysta z tego prawa, majatek zostanie zbyty w drodze sprzedazy przymusowej (w drodze licytacji publicznej).

2. w praktyce

Zajecie majatku ruchomego znajdujacego sie w bezpiecznym depozycie (skrytce) reguluja przepisy art. 226 do 282 Dekretu z dnia 31 lipca 1992 r.

Zajecie dokonywane jest po doreczeniu przez komornika sadowego zawiadomienia osobie trzeciej utrzymujacej bezpieczny depozyt (skrytke); zawiadomienie musi zawierac pod rygorem niewaznosci szczególowe dane, o których mowa w art. 266 Dekretu z dnia 31 lipca 1992 r.

Na tym etapie zajecie ma charakter tymczasowy i rodzi glównie skutek w postaci uniemozliwienia dostepu do bezpiecznego depozytu (skrytki) pod nieobecnosc komornika sadowego. Dotyczy to wszystkich przedmiotów znajdujacych sie w bezpiecznym depozycie (skrytce) bez wzgledu na to czy moga one stanowic przedmiot zajecia.

Celem procedury jest stworzenie przeszkody nie pozwalajacej dluznikowi na usuniecie przedmiotów z bezpiecznego depozytu (skrytki). Zajecie nabiera charakteru ostatecznego wraz z otwarciem bezpiecznego depozytu (skrytki) przez komornika sadowego, który nastepnie sporzadza spis majatku ze wskazaniem pozycji, które beda stanowic przedmiot zajecia oraz takich, które nie beda stanowic przedmiotu zajecia.

Zamknieta skrytka moze zostac opieczetowana.

Dluznikowi dorecza sie wezwanie do zaplaty w pierwszym dniu roboczym po dacie sporzadzenia protokolu zajecia. Takie wezwanie musi zawierac pod rygorem niewaznosci informacje, o których mowa w art. 268 Dekretu z dnia 31 lipca 1992 r.

Bezpieczny depozyt (skrytka) moze zostac otworzony dopiero po uplywie pietnastu dni od daty doreczenia wezwania do zaplaty. Na tym wlasnie etapie zajecie nabiera charakteru ostatecznego.

Jezeli dluznik nie jest obecny przy czynnosci, otwarcie sila nastepuje w obecnosci wlasciciela utrzymujacego bezpieczny depozyt (skrytke) lub jego pelnomocnika. Koszty otwarcia skrytki pokrywane sa zaliczki uiszczonej przez wierzyciela egzekwujacego.

Po otwarciu bezpiecznego depozytu (skrytki) sporzadzany jest spis skladników majatku wraz z ich szczególowym opisem. Jezeli dluznik jest obecny przy czynnosci, spis ogranicza sie do zajetych skladników majatku, które nastepnie zostaja niezwlocznie zabrane i umieszczone w depozycie u komornika sadowego i pozostaja pod jego dozorem badz zarzadcy przymusowego wyznaczonego w drodze porozumienia lub na wniosek ex parte przez sedziego egzekucyjnego.

W przypadku nieobecnosci dluznika zostaje sporzadzony spis calego majatku znajdujacego sie w bezpiecznym depozycie. Komornik sadowy niezwlocznie zabiera skladniki podlegajace zajeciu i umieszcza je w depozycie u siebie lub u zarzadcy przymusowego.

Majatek nieobjety zajeciem przekazywany jest osobie trzeciej prowadzacej bezpieczny depozyt lub zarzadcy przymusowemu wskazanemu przez sedziego egzekucyjnego. Osoby te pelnia obowiazki dozorcy.

Zarzadca przymusowy ma obowiazek udostepnienia majatku na wniosek dluznika. Komornik sadowy moze fotografowac przedmioty przeniesione z bezpiecznego depozytu (skrytki), z przeprowadzonej czynnosci sporzadza protokól.

Nalezy pouczyc dluznika, iz w terminie miesiaca przysluguje mu prawo zorganizowania sprzedazy w drodze umowy prywatnej; jezeli sprzedaz w drodze umowy prywatnej nie dojdzie do skutku, nastepuje sprzedaz przymusowa.

Sprzedaz przymusowa odbywa sie zgodnie z ogólnymi przepisami prawa na podstawie przepisów art. 110 do 116 Dekretu z dnia 31 lipca 1992 r.

Zajecie upraw

Zajecie upraw stanowi szczególny sposób zajecia majatku ruchomego dluznika ( wlasciciela upraw), po czym nastepuje ich sprzedaz majaca na celu zaspokojenie wierzyciela.

Procedure reguluja art. 134 do 138 Dekretu z dnia 31 lipca 1992 r.

Uprawy przed zbiorem obejmuja uprawy prywatne lub przemyslowe, które uzyskuja status ruchomosci (na przyklad jablka).

Pomimo, iz uprawy maja charakter czesci skladowych nieruchomosci w momencie ich zajecia, podlegaja procedurom zajecia majatku ruchomego (w prawie postrzegane sa jako meubles par anticipation, tzn. uzyskuja status ruchomosci z chwila ich zbioru czyli odlaczenia od nieruchomosci).

Wierzyciel musi posiadac tytul wykonawczy stwierdzajacy faktyczne istnienie wymagalnego roszczenia w okreslonej wysokosci. Dluznik musi byc wlascicielem upraw.

Zajecia nalezy dokonac w okresie szesciu tygodni poprzedzajacych zwyczajowy okres dojrzewania upraw.

Z czynnosci zajecia komornik sadowy sporzadza protokól, który zawiera, pod rygorem niewaznosci, szczególowe dane, o których mowa w art. 94, z wyjatkiem danych wskazanych w ust. 2 tamze, które podlegaja zastapieniu opisem gruntu, na którym znajduja sie uprawy, wraz z jego powierzchnia, polozeniem i wskazaniem charakteru upraw (art. 135 Dekretu z dnia 31 lipca 1992 r.).

Uprawy pozostawia sie pod dozorem dluznika, który staje sie zarzadca takiego majatku. Jednakze, na wniosek wierzyciela egzekwujacego, sedzia egzekucyjny moze wyznaczyc zarzadce sadowego.

Zgodnie z art. 137 Dekretu z dnia 31 lipca 1992 r., o sprzedazy zawiadamia sie za posrednictwem ogloszen w ratuszu oraz na placu targowym najblizszym miejsca, w którym znajduja sie uprawy.

Sprzedaz odbywa sie w miejscu, w którym znajduja sie uprawy lub na najblizszym placu targowym.

Glosariusz

 • Action en répétition de l'indu - zwrot nienaleznego swiadczenia: powództwo pozwalajace osobie, która dokonala zaplaty kwoty, do której nie byla zobowiazana, na wszczecie postepowania o zwrot takiej kwoty przez strone, która ja otrzymala
 • Adjudicataire - licytant proponujacy najwyzsza cene: podmiot nabywajacy zajety majatek sprzedany na licytacji
 • Orzeczenie o wygranej licytacji - licytacja zajetego majatku: czynnosc majaca na celu sprzedaz zajetego majatku podczas licytacji publicznej na rzecz licytanta, który zaoferowal najwyzsza cene
 • Bien immeuble (lub immobilier) - majatek nieruchomy (lub nieruchomosc): majatek, który ze swej natury nie moze byc przemieszczany
 • Bien indisponible - majatek niemogacy podlegac przewlaszczeniu, niezbywalny: przedmiot, którego nie mozna zbyc ani wykorzystac w charakterze zabezpieczenia zobowiazania
 • Bien meuble (lub mobilier) - majatek ruchomy (lub ruchomosc): przedmiot fizyczny, który mozna przemieszczac.
 • Caducité - bezskuteczny uplyw: kara za czynnosc, która byla poczatkowo wazna lecz której pelna skutecznosc byla uzalezniona od pózniejszego zdarzenia, które nie nastapilo
 • Créancier gagiste - wierzyciel zastawnik: wierzyciel, którego roszczenie zabezpieczono zastawem (zastaw jest ustanowiony na ruchomosci)
 • Créanciers opposant - protestujacy wierzyciele: wszyscy wierzyciele dluznika poza wierzycielem egzekwujacym (na rzecz którego dokonano poczatkowego zajecia), którzy zlozyli protest
 • Créancier saisissant - wierzyciel egzekwujacy: wierzyciel, na wniosek którego dokonane jest zajecie
 • Domicile élu - adres do doreczen: adres zamieszkania, pod który dorecza sie pisma procesowe
 • Domicile réel - faktyczny adres: zwykle miejsce zamieszkania osoby
 • Folle enchere - niepowazna oferta: najwyzsza oferta zlozona podczas licytacji przez licytanta, który nastepnie nie wykonal spoczywajacych na nim obowiazków (brak zaplaty ceny lub kosztów licytacji). Osoba taka okreslana jest mianem nierzetelnego licytanta
 • Immeubles par destination - przynaleznosci nieruchomosci: przedmioty uznawane ustawowo za majatek nieruchomy, sa trwale polaczone z nieruchomoscia, sa niezbedne do prawidlowego funkcjonowania nieruchomosci
 • Immeuble a perpetuelle demeure - staly element wyposazenia: ruchomosc fizycznie polaczona z nieruchomoscia, której nie mozna usunac bez spowodowania szkody
 • Irrecevabilité - niedopuszczalnosc: kara za roszczenie wniesione przez osobe, która nie posiada prawa, interesu prawnego ani zdolnosci do podjecia czynnosci
 • Mainlevée - zwolnienie: zniesienie przeszkody prawnej do realizacji czynnosci lub wykonania prawa
 • Meubles incorporels - ruchome dobra niematerialne: majatek niematerialny nie majacy postaci fizycznej
 • Meubles par anticipation - przyszle ruchomosci: skladniki majatku nieruchomego, których jeszcze do czasu zbioru nie oddzielono od gruntu, a które z chwila zbioru stana sie ruchomosciami i sa za takie uznawane
 • Moratoire - kara za zwloke: odszkodowanie za szkode spowodowana opóznieniem w spelnieniu zobowiazania (np. odsetki za zwloke)
 • Nullité - niewaznosc: kara w przypadku czynnosci prawnej, podlegajacej uniewaznieniu wskutek wady formalnej (takiej jak niedopelnienie wymaganych formalnosci) lub wady materialnej (takiej jak brak locus standi badz brak zdolnosci do uczestnictwa w postepowaniu sadowym)
 • Opposition - protest ze strony osób trzecich majacych równiez status wierzycieli: procedura pozwalajaca pozostalym wierzycielom tego samego dluznika na przylaczenie sie do postepowania wszczetego przez wierzyciela egzekwujacego w celu udzialu w podziale sumy uzyskanej z egzekucji lub rozszerzenia zakresu zajecia majatku poprzez wlaczenie do postepowania innych aktywów
 • Przedawnienie: oznacza nabycie lub utrate prawa wraz z uplywem okreslonego czasu
 • Saisissabilité - mozliwosc zajecia: charakter skladnika majatku pozwalajacy na uzyskanie statusu przedmiotu zajecia
 • Signification - potwierdzone doreczenie: doreczenie formalnego zawiadomienia przez komornika sadowego, obejmujace przekazanie pisma procesowego jego adresatowi
 • Sommation - wezwanie: dokument adresowany do dluznika i zawierajacy zadanie spelnienia spoczywajacych na nim obowiazków, a takze wskazujacy ewentualne skutki, jakie poniesie on w przypadku odmowy spelnienia zobowiazania
 • Subrogation - Wstapienie w prawa: oferowana wierzycielowi mozliwosc wstapienia w prawa innego wierzyciela, który nie dolozyl nalezytej starannosci w toku postepowania egzekucyjnego