E-jegyzet 4 – Immateriális tulajdonok lefoglalása (E-jegyzet Polgàr)

 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Declaration of views_handler_argument::init() should be compatible with views_handler::init(&$view, $options) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/handlers/views_handler_argument.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc on line 0.

Végrehajtás jövedelemmel, bankszámlával, egyéb követelésekkel és más vagyoni jogokkal szemben

Végrehajtás jövedelemre

A jövedelemmel szembeni végrehajtás szabályait a lengyel polgári eljárásjogról szóló törvény 880 és 888 cikkei tartalmazzák.

1. A végrehajtó hatóság illetékessége

Az általános illetékességű kerületi bírósághoz tartozó bírósági tisztviselő illetékes az adóssal szemben jövedelemre vonatkozó végrehajtás lefolytatására. A bírósági tisztviselőkről és a végrehajtásról szóló törvény 8. § (6) bekezdése értelmében a hitelező jogosult a jövedelemmel szembeni végrehajtás lefolytatására bírósági tisztviselőt választani a Lengyel Köztársaság területén.

2. Jövedelem lefoglalása

A bírósági tisztviselő a jövedelemmel szembeni végrehajtást annak lefoglalásával teljesíti.

A bírósági tisztviselő értesíti az adóst, hogy az adós a lefoglalástól mentes részt kivéve nem tarthatja meg keresetét, illetve nem rendelkezhet azzal semmilyen más módon a végrehajtás alá vont összegre és addig, amíg a tartozás teljes összege nincs fedezve. Ez a szabály vonatkozik, de nem korlátozódik az időszaki jövedelemre és a megbízási díjra, illetve a jutalmakra és a bónuszokra is, amelyekre az adós munkaviszonya idején jogosult, és ez vonatkozik a munkaviszonyával kapcsolatos nyereségre és a társaság tőkéjéből való részesedésre, továbbá minden egyéb, munkaviszonyával kapcsolatos pénzösszegre.

A bírósági tisztviselő utasítja a munkáltatót, hogy a lefoglalástól mentes részt kivéve és a fenti mértékben ne fizessen semmiféle jövedelmet az adósnak, továbbá hogy:

 • utalja át a lefoglalt jövedelmet közvetlenül a végrehajtást kezdeményező hitelezőnek, és tájékoztassa a bírósági tisztviselőt az első fizetésről, vagy
 • utalja át a bírósági tisztviselőnek a lefoglalt jövedelmet a végrehajtási eljárás során, ahol a díjazás másik végrehajtásnak van vagy lesz alávetve, vagy ha a jövedelem végrehajtott része nem elegendő minden esedékes, végrehajtandó összeg teljesítésére.

Ezzel egy időben a bírósági tisztviselő tájékoztatja a munkáltatót az utasítás nemteljesítésének következményeiről.

A körülményektől függően a bírósági tisztviselő utasíthatja a munkáltatót a díj közvetlenül bírósági tisztviselő részére történő utalására is.

A jövedelem lefoglalásával egyidejűleg a bírósági tisztviselő elrendeli a munkáltatónak azt is, hogy egy héten belül:

 • nyújtson be egy nyilatkozatot az adós lefoglalást megelőző három havi, időszakos jövedelméről havi bontásban, valamint egy másik nyilatkozatot az adós minden más bevételéről;
 • adja meg az összegeket és a dátumokat, amikor a lefoglalt jövedelmek átutalásra kerülnek a hitelezőnek;
 • a jövedelem kifizetésének bármilyen akadályoztatása esetén készítsen egy nyilatkozatot ezekről az akadályokról, így különösen nyújtson információt arról, hogy másoknak van-e követelése, hogy bármilyen bírósági eljárás van-e folyamatban, illetve hogy más hitelezők kezdeményeztek-e végrehajtást a lefoglalt jövedelemre és milyen igényből kifolyólag.

A munkáltató köteles haladéktalanul értesíteni a fenti körülményekben beálló bármiféle változásról a bírósági tisztviselőt és a hitelezőt.

3. A lefoglalás időpontja

A lefoglalás a határozatnak az érintett követelés adósa részére történő kézbesítésétől hatályos.

4. A lefoglalás folyamatosságának elve

A lefoglalás hatályban marad akkor is, ha a lefoglalást követően egy új munkaviszony vagy megbízás jön létre, vagy ha a munkahely más személyhez kerül át, amennyiben az adott személy tud a lefoglalásról.

Ha megszűnik az adóssal a munkaviszony, és a korábbi munkáltató feltünteti az adós számára kiadott munkaviszony-igazolásban a jövedelem lefoglalását, továbbá, ha a korábbi munkáltató ismeri az adós új munkáltatóját, akkor a korábbi munkáltató megküldi az új munkáltató részére a bírósági tisztviselő értesítését és a jövedelem lefoglalásához kapcsolódó dokumentumokat, valamint értesíti a bírósági tisztviselőt és az adóst, akivel szemben a végrehajtási eljárás folyamatban van. A munkaviszony-igazolásban szereplő megjegyzésnek tartalmaznia kell azon bírósági tisztviselő kódját, aki lefoglalta az esedékes összeget és a végrehajtási ügy számát, valamint fel kell tüntetni azokat az összegeket is, amelyeket már levontak. Az értesítés bírósági tisztviselő részére történő megküldése az adós tartozásának lefoglalását eredményezi az értesítés új munkáltató által történő átvételétől kezdve az új munkahelyen.

Az új munkáltatónak, akinek bemutatásra kerül a követelés lefoglalásának megjegyzésével ellátott munkaviszony-igazolás, értesítenie kell az igazolást kiállító munkáltatót és a megjegyzésben feltüntetett bírósági tisztviselőt, hogy a munkavállalót alkalmazza. Ha az új munkáltató, akinek a munkavállaló nem mutatja be a munkaviszony-igazolást, tudomást szerez a munkavállaló korábbi munkahelyéről, az új munkáltató köteles értesíteni a korábbi munkáltatót a munkavállaló alkalmazásáról, hacsak a munkavállaló be nem mutat egy olyan korábbi munkahelytől származó igazolást, amelyben az áll, hogy a munkavállaló tartozása nem került lefoglalás alá.

Az adós szintén köteles értesíteni a bírósági tisztviselőt a munkáltató személyében bekövetkező változásról. Amikor az adóst értesítik a jövedelem lefoglalásáról, az adóst fel kell világosítani erről a kötelezettségről és a mulasztás következményeiről.

5. Jövedelmek lefoglalásának következményei

A végrehajtó hitelezővel kapcsolatban a lefoglalásnak olyan hatása van, hogy minden olyan jövedelmekről történő rendelkezés, amely meghaladja a lefoglalástól mentes részt, és amelyet a lefoglalást követően, illetve azt megelőzően hajtottak végre, érvénytelen, ha a jövedelmek a lefoglalást követően esedékesek.

6. Bírság

A bírósági tisztviselő bírságot szabhat ki ötszáz lengyel zlotynak megfelelő összegig arra a munkáltatóra, aki nem tett az előírásoknak megfelelő nyilatkozatot, vagy nem küldi meg az előírt határidőn belül az értesítést és a szükséges dokumentumokat a jövedelmek lefoglalásáról az adós új munkáltatójának. A bírságot újból ki lehet szabni, ha a munkáltató az ismételt határidőn belül sem cselekszik.

Ha a munkáltató nem magánszemély, a bírságot arra a munkavállalóra vagy részvényesre vetik ki, aki a nyilatkozat megtételéért és az értesítés, valamint a lefoglaláshoz kapcsolódó dokumentumok új munkáltató részére történő megküldéséért felelős. Ha ez a munkavállaló nincs kijelölve vagy nem azonosítható - akkor azokra a személyekre, akik fel vannak hatalmazva a munkáltató képviseletére. Ha a munkáltató egy polgárjogi társulás, a bírságot a partnerek valamelyikére kell kiszabni.

Az a munkáltató, aki elmulasztja a bírósági tisztviselő értesítését, vagy a lefoglalás alatt egyéb módon megszegi kötelezettségeit, illetve elmulasztja a nyilatkozat megtételét, vagy a jövedelem lefoglalt részének hitelező részére történő megfizetését, felelős azért a kárért, amely a hitelezőnél ezek okán merült fel.

Szintén bírságot kell kiszabni az adósra, ha nem értesíti a bírósági tisztviselőt a munkáltató személyében bekövetkező változásról.

7. Levonás a jövedelemből

A társadalombiztosítási hozzájárulás és a személyi jövedelemadó-előleg levonások mellett csak a következő összegek vonhatók le a jövedelemből:

 • 1) végrehajtást elrendelő végzés alapján történő végrehajtás olyan összegre, amely tartási kötelezettségeket fedez,
 • 2) végrehajtást elrendelő végzés alapján történő végrehajtás olyan összegre, amely a tartási kötelezettségektől eltérő, más esedékes összegeket fedez,
 • 3) munkavállalónak fizetett készpénzelőlegek,
 • 4) pénzbüntetések, amelyeket azért fizet a munkavállaló, mert nem felel meg a foglalkozás-egészségügyi és biztonsági, továbbá a tűzvédelmi szabályoknak, indoklás nélkül elhagyja a munkahelyét, alkoholos befolyásoltság alatt érkezik munkába, vagy alkoholt fogyaszt munkavégzés közben.

A levonások az 1-4. pontokban megadottak alapján történnek.

A levonásokat a következő korlátozásokkal lehet végrehajtani:

 • 1) tartási kötelezettségek végrehajtás esetén - a díjazás három-ötödéig,
 • 2) egyéb esedékes összegek vagy készpénzelőleg levonásának végrehajtása esetén - a díjazás feléig.

A társaság jutalomalapjából származó jutalom, további éves kompenzációk és minden más összeg, amelyre a munkavállaló nyereségből való részesedése vagy mérlegszámla többlet alapján jogosult, teljes egészében végrehajtás alá van vonva tartási kötelezettség fizetése esetében.

Abban a hónapban, amikor a díjazás összetevői több mint egy hónapos időszakra kerülnek kifizetésre, a tartozásokat a munkavállaló teljes díjazási összegéből kell levonni, beleértve a díjazás ezen elemeit is.

8. A végrehajtás alól mentesülő összegek jövedelemre irányuló végrehajtás esetén

Ez a kérdés a lengyel Munka Törvénykönyvében van szabályozva (a lengyel Munka Törvénykönyve 87. cikkelyének [1] bekezdése és 88. cikkelye).

A jövedelem következő összege mentes a jogi levonásoktól:

 • 1) a minimálbér, amely különböző rendelkezések alapján meghatározott, és amelyre a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló jogosult a társadalombiztosítási hozzájárulás és a személyi jövedelemadó-előleg levonásokat és azon levonásokat követően, amelyeket végrehajtást elrendelő végzés alapján hajtanak végre olyan összegre, amely a tartási kötelezettségektől eltérő, más esedékes összegeket fedez,
 • 2) a minimálbér 75%-a - a munkavállalónak nyújtott készpénzelőleg levonásokkal,
 • 3) a minimálbér 90%-a - pénzbüntetések levonásával, amelyeket azért fizet a munkavállaló, mert nem felel meg a foglalkozás-egészségügyi és biztonsági, továbbá a tűzvédelmi szabályoknak, indoklás nélkül elhagyja a munkahelyét, alkoholos befolyásoltság alatt érkezik munkába, vagy alkoholt fogyaszt munkavégzés közben.

Ha a munkavállalót részmunkaidőben foglalkoztatják, a fenti összegeket a munkavállaló teljes munkaidőnek megfelelő béréhez arányosítottan kell levonni.

9. Tartási kötelezettség fizetésének levonása végrehajtási eljárás nélkül

A lengyel Munka Törvénykönyvében rögzített szabályoknak megfelelően a munkáltató szintén végrehajtási eljárás nélkül vonja le a tartási kötelezettséget, kivéve, amikor:

 • 1) a tartási kötelezettség több hitelező számára vonható le, és az összes levonható összeg nem elegendő a teljes, esedékes tartási kötelezettség kielégítésére,
 • 2) a díj bírósági vagy közigazgatási döntés alapján lett lefoglalva.

A fenti levonásokat a munkáltató a hitelező kérésére teljesíti a hitelező által bemutatott végrehajtást elrendelő végzés alapján.

10. Végrehajtható eljárások félbeszakadása jövőben esedékes teljesítéseket illetően

Az adós jövőben esedékes teljesítések végrehajtásának félbeszakítását kérheti, ha minden esedékes teljesítését megfizette és bírósági letétbe helyez hat hónapot meghaladó, rendszeres teljesítési összegnek megfelelő összeget, valamint felhatalmazza a bírósági tisztviselőt, hogy felvegye ezt az összeget. A bírósági tisztviselő akkor fog élni ezzel a felhatalmazással, ha azt állapítja meg, hogy az adós az esedékes teljesítéssel hátralékba kerül; ezzel egyidejűleg a bírósági tisztviselő hivatalból megkezdi a végrehajtást.

Végrehajtás bankszámlára

A bankszámlával szembeni végrehajtás szabályait a lengyel polgári eljárásjogról szóló törvény 889-893[4] cikkei tartalmazzák.

1. A bírósági tisztviselő hatásköre

Az a bírósági tisztviselő illetékes a bankszámlával szembeni végrehajtás lefolytatására, aki általános hatáskörű bírósági tisztviselő, pl.: az adós állandó lakóhelye vagy székhelye alapján illetékes. A bírósági tisztviselőkről és a végrehajtásról szóló törvény 8. § (6) bekezdése értelmében a hitelező jogosult a bankszámlával szembeni végrehajtás lefolytatására bírósági tisztviselőt választani a Lengyel Köztársaság területén.

2. Bankszámla lefoglalása

Annak érdekében, hogy végre lehessen hajtani tartozásokat bankszámlára - beleértve azt a bankszámlát, amelyen megtakarítási betét van -, a bírósági tisztviselő:

 • 1) értesítést küld annak a fióknak vagy a bank más üzleti egységének, ahol az adósnak bankszámlája van, az adós pénzügyi tartozásainak lefoglalásáról, amelyek a bankszámla fenntartásából erednek - beleértve azt a bankszámlát, amelyen megtakarítási betét van -, azon tartozási összeg erejéig, amely végrehajtás alá van vonva, plusz a végrehajtási költségek; és utasítja a bankot, hogy ne eszközöljön kifizetéseket a számláról a bírósági tisztviselő hozzájárulása nélkül a végrehajtható követelés összegéig, de haladéktalanul utalja át a tartozás kifizetéséhez kapcsolódó összeget, vagy értesítse a bírósági tisztviselőt hét napon belül bármilyen akadályról, amely meggátolja a lefoglalt összeg átutalását. Az értesítés szintén eredményes, ha a bankszámla - beleértve azt a bankszámlát, amelyen megtakarítási betét van - nem szolgáltatható;
 • 2) értesíti az adóst a tartozása bankszámlájáról történő lefoglalásáról - beleértve azt a bankszámlát, amelyen megtakarítási betét van - a banknak címzett azon tiltást tartalmazó értesítés másolatának megküldésével, amely arra vonatkozik, hogy a bank nem eszközölhet kifizetéseket a bankszámláról, beleértve azt a bankszámlát, amelyen megtakarítási betét van. Ezzel egyidejűleg a bírósági tisztviselő megküldi a banknak küldött értesítés egy másolatát a hitelező részére.

Ha a bankszámlából eredő tartozás - beleértve azt a bankszámlát, amelyen megtakarítási betét van - két vagy több végrehajtási eljárás során lett lefoglalva, és a számlán lévő összeg nem elegendő minden hitelező kielégítésére, a bank elhalasztja a végrehajtást lefolytató bírósági tisztviselő egyidejű értesítésével a lefoglalt összeg kifizetését. A bank kifizeti a lefoglalt tartozásokat, miután átutalt mindent a polgári eljárásjogról szóló törvény 773.[1] cikke alapján a végrehajtást lefolytató bírósági tisztviselőnek.

Az adós bankszámlájával szembeni követelés - beleértve azt a bankszámlát, amelyen megtakarítási betét van - lefoglalása a bank bankszámláról történő kifizetések teljesítésének tiltására vonatkozó értesítésével indul meg, amely szintén vonatkozik azokra az összegekre, amelyeket nem egy bankszámlán tartottak - beleértve azt a bankszámlát, amelyen megtakarítási betét van - annak lefoglalásának időpontjában, és a lefoglalást követően fizettek be a számlára. A bankszámláról történő kifizetések teljesítésének tiltása a bankszámla lefoglalása során nem vonatkozik az aktuális díjfizetésekre az adókkal és más törvényben meghatározott kötelezettségekkel együtt, továbbá a megítélt tartási kötelezettségek kifizetésére, valamint a kártérítésként megítélt tartási járadékokra - az előző negyedévben a Központi Statisztikai Hivatal elnöke által a Lengyel Köztársaság Hivatalos Lapjában, a „Monitor Polski”-ban közzétett átlagos fizetés összegére. A díj fizetése a fizetési jegyzék másolatának bírósági tisztviselő részére való benyújtásával vagy más hiteles igazolással végbemegy, és tartási kötelezettség, illetve tartási járadék fizetése esetén - a végrehajtást elrendelő végzéssel, amely megállapítja, hogy az adós tartás vagy járadék fizetésére köteles.

A Bank a fent említett fizetéseket a bírósági tisztviselő engedélye alapján teljesíti. Tartási kötelezettség és tartási járadék fizetése az arra feljogosított személy részére történik.

3. Közös számla lefoglalása

Az adóssal szemben végrehajtást elrendelő végzés alapján tartozások közös, az adós és harmadik személy részére fenntartott számláról is lefoglalhatók. További végrehajtási cselekmények az adós részével szemben azon megállapodás alapján kerülnek teljesítésre a közös számlán, amely a számlák fenntartását szabályozza, és amelyet az adósnak a lefoglalást követő egy héten belül meg kell küldenie a bírósági tisztviselő részére. A vagyon feltárására vonatkozó előírások ennek megfelelően kerülnek alkalmazásra. Amennyiben a megállapodás nem rendezi a közös számlában való részesedéseket, vagy ha az adós nem küldi meg a megállapodást, azt kell vélelmezni, hogy a részesedés egyenlő. Miután az adós része meghatározásra került, a további részek mentesülnek a végrehajtás alól.

Ha egy polgárjogi társaság résztvevői közti közös számla kerül lefoglalásra, a bírósági tisztviselő értesíti a társaság többi résztvevőjét.

4. Házastárssal közös számla

Egy házas adóssal szemben kiadott végrehajtást elrendelő végzés alapján a végrehajtás lefolytatható az adós és az adós házastársának közös számlájával szemben.

A fenti helyzet nem zárja ki az adós házastársa védelmének lehetőségét a végrehajtás alóli mentesülés által, ha az anyagi eszközök - amelyek nem az adós személyes ingóságaiból vagy jövedelméből, keresetéből származnak-, amelyeket az adós más hasznot hajtó tevékenységéből vagy szerzői jogból, illetve ehhez kapcsolódó jogokból származó nyereségből szerzett, továbbá ipari tulajdonjogokból és más szerzői jogokból halmozódott fel a házastársi közös számlán.

5. Kártérítési felelősség

Az a bank, amelyik megsérti a bankszámla végrehajtására - beleértve azt a bankszámlát, amelyen megtakarítási betét van - vonatkozó rendelkezéseket, felelős minden kárért, amelyet a hitelező ezzel összefüggésben szenved el. A szankció érvényesítésére vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell azokra a banki alkalmazottakra, akik jogszerűtlen kifizetést hajtanak végre egy lefoglalt bankszámláról, beleértve azt a bankszámlát, amelyen megtakarítási betét van.

6. Végrehajtás alól mentes pénzösszegek egy számlán

A bankszámlán lévő pénzösszegek védelmének kérdése az 1997. augusztus 29-i Banktörvényben van szabályozva.

A Banktörvény 54. cikke kimondja, hogy bármely pénzösszeg, amely:

 • betétszámlán,
 • folyószámlán és betétszámlán van
 • és egy személy határozott idejű folyószámláján, tekintet nélkül a megkötött megállapodások számára, mentes a bírósági vagy közigazgatási végrehajtást elrendelő végzés szerinti végrehajtás alól a magánszektorban, a nyereségből származó jutalom kifizetésén kívül alkalmazott, a végrehajtást elrendelő végzés dátumát közvetlenül megelőző időszakra a Központi Statisztikai Hivatal elnöke által közzétett átlag fizetés háromszorosának megfelelő összeg erejéig.

A betétszámlán, a folyószámlán és betétszámlán és a határozott idejű, néhány személynek fenntartott folyószámlán felhalmozódott pénzösszegek a fenti összegig mentesek a lefoglalás alól, tekintet nélkül ezen számlák közös tulajdonosainak a számára.

Végrehajtás egyéb követelésekre

Az egyéb követelésekkel szembeni végrehajtás szabályait a lengyel polgári eljárásjogról szóló törvény 895-908. cikkei tartalmazzák.

1. A bírósági tisztviselő illetékessége

Az általános illetékességű bíróság bírósági tisztviselője arra az adósra, akivel szemben végrehajtási eljárásokat folytatnak, illetékes az egyéb követelésekkel szembeni végrehajtás lefolytatására is, és ha nincs alapja a kijelölésnek - az általános illetékességű bíróság bírósági tisztviselője arra a személyre, aki kötelezettséget visel az adóssal szemben. Ha nincs ilyen személy, akkor annak a bíróságnak a bírósági tisztviselője illetékes a végrehajtás lefolytatására, amely régióban a jog vagy végrehajtás tárgya található. Ha egy jog gyakorlása dokumentum birtoklásához kapcsolódik, akkor annak a bíróságnak a bírósági tisztviselője illetékes a végrehajtás lefolytatására, ahol a dokumentum található. A bírósági tisztviselőkről és a végrehajtásról szóló törvény 8. § (6) bekezdése értelmében a hitelező jogosult a bankszámlával szembeni végrehajtás lefolytatására bírósági tisztviselőt választani a Lengyel Köztársaság területén.

Ingatlannal szembeni végrehajtás kezdeményezésére irányuló kérelem alapján a bírósági tisztviselő egy dokumentum birtoklásához kapcsolódó követeléseket és más tulajdonjogokat is lefoglal, ha a dokumentum az adós birtokában van.

2. Lefoglalás

A bírósági tisztviselő a követeléssel szembeni végrehajtást annak lefoglalásával teljesíti.

A követelés lefoglalása érdekében a bírósági tisztviselő:

 • 1) értesíti az adóst, hogy az nem fogadhat el semmilyen nyilatkozatot, vagy nem rendelkezhet a lefoglalt követeléssel és a rajta alapított biztosítékkal;
 • 2) utasítja a követelés adósát, hogy ne fizesse ki az abból eredő, esedékes teljesítést az adósnak, hanem helyezze azt bírósági tisztviselői vagy bírósági letétbe.

A követelés lefoglalásával egyidejűleg a bírósági tisztviselő utasítja az adóst, hogy tegyen egy héten belül nyilatkozatot arról, hogy:

 • 1) az adós jogosult-e és milyen összegre a lefoglalt követeléssel kapcsolatban, illetve hogy az adós megtagadja-e fizetést és milyen okból;
 • 2) más személyeknek van-e joga a követelésre, illetve van vagy volt-e eljárás és mely bíróság előtt folyamatban a lefoglalt követelésre, és volt-e és milyen igényből fakadóan más hitelezők által végrehajtás lefolytatva a lefoglalt követelésre.

3. A lefoglalás időpontja

A lefoglalás a határozatnak az érintett követelés adósa részére történő kézbesítésétől hatályos.

Ha az ingatlan- és jelzálog-nyilvántartásba szükséges bejegyzés, a követelés attól a pillanattól van lefoglalva, hogy a bírósági tisztviselő kérelme bejegyezésre vagy benyújtásra kerül a nyilvántartásba. Azonban, szintén ebben az esetben, a lefoglalás hatályos a határozat lefoglalással érintett adósának részére történő kézbesítésétől, ha a kézbesítés hamarabb történt.

Azon összegek lefoglalását, amelyeket rendszeresen fizetnek, szintén bele kell számítani a jövőbeli fizetésekbe.

4. Azon követelések lefoglalása, amelyek védelme közzétételre kerül az ingatlan-és jelzálog-nyilvántartásba való bejegyzéssel vagy az okirat nyilvántartásba való benyújtásával

Annak érdekében, hogy egy követelés lefoglalásra kerüljön, amelynek védelme közzétételre kerül az ingatlan-és jelzálog-nyilvántartásba való bejegyzéssel vagy az okirat nyilvántartásba való benyújtásával, a bírósági tisztviselő a végrehajtás adósa és a lefoglalt követelés adósának értesítésével egyidejűleg kérelmet küld az ingatlan-és jelzálog-nyilvántartást vezető illetékes bírósághoz, hogy abba kerüljön bejegyzés illetve nyújtsák be az okiratot a nyilvántartásba.

Ha az ingatlan-és jelzálog-nyilvántartás tartalmaz bármiféle bejegyzést, vagy nyilvántartásban van bármiféle okirat, amely meggátolja a kérelem elfogadását, az ingatlan-és jelzálog-nyilvántartást vezető illetékes bíróság értesíti a hitelezőt és a bírósági tisztviselőt erről, és határidőt szab az akadály elhárítására. A hitelező felelős az akadály elhárításáért. Ennek teljesítése érdekében a hitelező az adós jogait gyakorolhatja. A hitelező kérésére a bírósági tisztviselő begyűjti a szükséges dokumentumokat az adóstól.

A határidő eredménytelen elteltét követően a bíróság elutasítja a bírósági tisztviselő kérelmét, és a bírósági tisztviselő megszünteti a végrehajtást. Ha azonban a hitelező a megadott határidőn belül intézkedik az akadály elhárítása érdekében, a kérelmet nem utasítják el, és a végrehajtást nem szüntetik meg az ügy végső elutasítása előtt.

Ha a lefoglalt követelés védelme érdekében szükséges bejegyzés az ingatlan-és jelzálog-nyilvántartásba, a bírósági tisztviselő begyűjti az adóstól a szükséges dokumentumokat a bejegyzés megtételéhez és benyújtja a bejegyzés iránti kérelmet, valamint a lefoglalás egyidejű bejegyzését is.

5. Kezességgel, záloggal vagy bejegyzett záloggal védett követelés lefoglalása

Kezességgel, záloggal vagy bejegyzett záloggal védett követelés lefoglalásakor a bírósági tisztviselő a hitelező kérelmére értesíti a kezest vagy a zálogjoggal terhelt dolog tulajdonosát, hogy az adós nem fizethet teljesítést a védett követelésből.

6. Okirathoz kapcsolódó pénzkövetelés lefoglalása

Egy okirat birtoklásához kapcsolódó követelés az okirat begyűjtésével kerül lefoglalásra:

 • az adóstól
 • vagy harmadik személytől.

Az érintett okirat birtoklása nélkül a követelés lefoglalása nem lehetséges.

Ilyen dokumentumok például: részvények, kötvények, váltók, csekkek és jelzáloglevelek.

Egy okirat birtoklásához kapcsolódó követelés az okirat adóstól vagy harmadik személytől történő begyűjtésével kerül lefoglalásra. Ilyen követelés további lefoglalása az első lefoglalásból származó jelentésbe történő bejegyzéssel történik. A bírósági tisztviselő értesíti a lefoglalásról az adós hitelezőjét, akivel szemben a végrehajtási eljárás folyik, és a lefoglalással érintett követelés adósát, továbbá szintén értesíti azok korábbi hitelezőit a további lefoglalásokkor. A bírósági tisztviselő az okirat birtoklásához kapcsolódó, lefoglalt követelés adósát kéri, hogy fizesse meg a követelt összeget, és ha a követelés lejárat miatt esedékes, az adós teljesíti a lezárást. A hitelező kérelmére az adós vagy hivatalból a bírósági tisztviselő szintén végez megelőző cselekményeket, ha szükséges. Azon elzálogosított értékpapírok, amelyek nincsenek értékpapírszámlára bevezetve, a bírósági tisztviselő által befektetési táraságon keresztül értékesíthetők. Ilyen eljárásnak megfelelő értékesítésre a lefoglalást követő egy hónapon belül kell, hogy sor kerüljön. Ezen időszakot követően is sor kerülhet az értékesítésre az adós hozzájárulásával. Az eladási ár meghatározására szakértőt kell kijelölni. Az adós kérelmére az értékesítés az általa megjelölt áron hajtható végre. Ha egy váltó kötelezettje nem fizeti meg a követelt összeget, a bírósági tisztviselő értékesíti a váltót. A bírósági tisztviselő általi forgatás a kötelezett által írt forgatás következményeivel bír. Ha a váltón az áll, hogy „nem forgatható” vagy más ezzel egyenértékű fenntartás vonatkozik rá, a bírósági tisztviselő a váltót csak a követelések átruházásáról szóló rendelkezéseknek megfelelő formában és következményekkel ruházhatja át a vevőre.

7. Követelés végrehajtása, amelynek tárgya választható kötelezettség teljesítése az adós választási joga alapján

Ha a követelés, amelynek tárgya választható kötelezettség teljesítése volt azon adós választási joga alapján, aki ellen végrehajtás volt folyamatban, le lett foglalva, úgy ezt a jogot át kell ruházni a hitelezőre, ha az adóst a bírósági tisztviselő felhívta a választásra, de az nem gyakorolta ezen jogát egy héten belül.

8. Azon adós kölcsönös teljesítésétől függő követelés lefoglalása, aki ellen az adós birtokában lévő dolog felszabadítása érdekében indított végrehajtási eljárás van folyamatban

Ha a lefoglalt követelés adósának kötelezettsége azon adós kölcsönös teljesítésétől függ, aki ellen a birtokukban lévő dolog felszabadítása érdekében indított végrehajtási eljárás van folyamatban, és a dolog felszabadításának kötelezettsége érvényes ítélettel meg lett ítélve vagy más végrehajtást elrendelő végzésben meg lett állapítva, a bírósági tisztviselő begyűjti a lefoglalt követelés adósától a végrehajtást elrendelő végzést, és a végrehajtási záradék megszerzése alapján begyűjti a dolgot attól az adóstól, aki ellen végrehajtás van folyamatban, ha szükséges a lefoglalt követelés adósával szemben a teljesítés elérése.

9. Egyéb követelések értékesítése

Két eljárás létezik az egyéb követelések értékesítésére:

 • árverésen
 • értékesítés magánjogi szerződéssel.

A fenti eljárásokat akkor alkalmazzák, amikor nehéz a követelést kielégíteni. A követelés természetének lehetővé kell tennie annak értékesítését. A követelés a hitelező kérésére kerül értékesítésre.

Egyéb követelés árverésen történő értékesítése

Egy követelést az ingatlannal szembeni végrehajtásra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően lefolytatott árverésen lehet értékesíteni. A kikiáltási ár a végrehajtás alá vont követelés összege felének és az arra az esedékességtől az árverés időpontjáig számított kamat együttes összegének felel meg. Az értékesítés nem történhet a kikiáltási ár alatt.

Egyéb követelés magánjogi szerződéssel történő értékesítése

Egyéb követelések magánjogi szerződéssel történő értékesítésének alapja:

 • hitelezői kérelem
 • az adós általi ármegjelölés, amelyre a követelés értékesítendő

az adós magánjogi szerződéssel történő értékesítéshez való hozzájárulása nem szükséges, ha a követelés a lefoglalást megelőzően esedékes volt. Ebben az esetben az eladási ár nem lehet alacsonyabb az értékesítés időpontjára számított kamatokkal együtt megállapított összeg 60%-ánál.

10. Vagyonkezelő vagy ügygondnok kijelölése

Ha egy követelés lefoglalását követően az adós vagy a hitelező megfelelő teljesítése vagyonkezelő vagy ügygondnok kijelölését teszi szükségessé, a bíróság az adós vagy a hitelező kérésére kijelöl egy vagyonkezelőt vagy ügygondnokot, vagy ennek megfelelően elrendeli a jog értékesítését. A bíróság döntése megtámadható.

Az ügyintézésre vonatkozó rendelkezéseket az ingatlannal szembeni végrehajtási eljárás során és az ingatlan értékesítésére megfelelően alkalmazni kell.

Egyéb vagyoni jogokkal szembeni végrehajtás

Az egyéb vagyoni jogokkal szembeni végrehajtás szabályait a lengyel polgári eljárásjogról szóló törvény 909 - 912. cikkei tartalmazzák.

1. A bírósági tisztviselő illetékessége

A követelések végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni az egyéb vagyoni jogokkal szembeni végrehajtásra, kivéve, ha egyéb előírások másképp nem rendelkeznek. Az egyéb vagyoni jogokkal szembeni végrehajtás a végrehajtás egyik független módja. Az általános illetékességű bíróság bírósági tisztviselője arra az adósra, akivel szemben végrehajtási eljárásokat folytatnak, illetékes az egyéb vagyoni jogokkal szembeni végrehajtás lefolytatására is, és ha nincs alapja a kijelölésnek - az általános illetékességű bíróság bírósági tisztviselője arra a személyre, aki kötelezettséget visel az adóssal szemben. Ha nincs ilyen személy, akkor annak a bíróságnak a bírósági tisztviselője illetékes a végrehajtás lefolytatására, amely régióban a jog vagy végrehajtás tárgya található. Ha egy jog végrehajtása dokumentum birtoklásához kapcsolódik, akkor annak a bíróságnak a bírósági tisztviselője illetékes a végrehajtás lefolytatására, ahol a dokumentum található. A bírósági tisztviselőkről és a végrehajtásról szóló törvény 8. § (6) bekezdése értelmében a hitelező jogosult a jövedelemmel szembeni végrehajtás lefolytatására bírósági tisztviselőt választani a Lengyel Köztársaság területén.

Az egyéb vagyoni jogokkal szembeni végrehajtás tárgyai a következők jogok lehetnek:

 • átruházható jogok
 • más mint egy követelés.

Fontos, hogy az egyéb vagyoni jogokkal szembeni végrehajtás szabályait nem kell alkalmazni azon vagyoni jogokra vonatkozó végrehajtásokra, amelyeket más rendelkezések szabályoznak. Például: ingatlannal, ingósággal és örök haszonélvezettel szembeni, végrehajtás.

Az egyéb vagyoni jogokkal szembeni végrehajtást kell alkalmazni korlátolt felelősségű társaság üzletrészének értékesítésére, (részvénytársaság és betéti részvénytársaság által kibocsátott) részvényesi jogok értékesítésére, kötelezettségekbe ágyazott jogokra, jelzálogkötvényekre, szerzői jogokra, szabadalmi jogokra, használati minta oltalmára, formatervezési minta bejegyzéséhez kapcsolódó jogra, védjegy bejegyzéséhez kapcsolódó jogra, integrált félvezető termék topográfiájának bejegyzéséhez kapcsolódó jogra, arra a jogra, amely alapján az adós jogosult egy polgári jogi társulásból visszalépni vagy egy polgári jogi társulást megszüntetni; illetve arra a jogra, amely alapján az adós a tőke felosztását kérheti.

2. Jog lefoglalása

A bírósági tisztviselő a vagyoni joggal szembeni végrehajtást annak lefoglalásával teljesíti.

A lefoglalás érdekében a bírósági tisztviselő:

 • 1) értesíti az adóst, hogy az nem rendelkezhet a lefoglalt joggal, nem terhelheti meg vagy nem gyakorolhatja a lefoglalt jogot, illetve nem fogadhat el teljesítést, amelyre az adós a lefoglalt jog alapján jogosult;
 • 2) értesíti azt a személyt, aki felelősséggel tartozik a lefoglalt jog alapján, hogy nem teljesítheti ezt a kötelezettséget az adós felé, és hogy minden jogból fakadó teljesítést a bírósági tisztviselőnek vagy a bíróság letéti számlájára kell teljesítenie. Emellett utasítja az adott személyt, hogy egy héten belül terjesszen elő egy nyilatkozatot, hogy van-e bárkinek követelése a jog lefoglalására, hogy van vagy volt-e eljárás és mely bíróság előtt folyamatban a lefoglalt jogra, és volt-e és milyen igényből fakadóan végrehajtás lefolytatva a lefoglalt jogra.

A jog onnantól kerül lefoglalásra, amikor az értesítést megküldték annak a személynek, akinek kötelezettsége van az adóssal szemben a lefoglalt jog alapján. Mindazonáltal, amennyiben a lefoglalásra vonatkozó értesítést hamarabb küldik meg az adósnak, a lefoglalás következményei a lefoglalásról szóló értesítés kézbesítésétől érvényesek az adósra.

Ha a lefoglalandó vagyoni jog olyan, hogy nincs kijelölt személy, aki kötelezett lenne az adóssal szemben, a lefoglalás az értesítés adós részére történő kézbesítésétől érvényes.

Azon személyeket illetően, akik tudtak a végrehajtás megkezdéséről, a lefoglalás következményei a végrehajtásról való értesüléstől érvényesek, akkor is, ha fenti értesítés még nem lett megküldve.

3. Szabadalmi jog lefoglalása

Egy szabadalmi jog, ipari mintaoltalom, formatervezési mintaoltalom, védjegy bejegyzéséhez kapcsolódó jog, integrált félvezető termék topográfiájának bejegyzéséhez kapcsolódó jog lefoglalása során a bírósági tisztviselő kérelmet küld a Lengyel Köztársaság Szabadalmi Hivatalának, hogy az érintett nyilvántartásba vezessék be a lefoglalásra vonatkozó információt.

4. Jogok lefoglalt jog alapján

A lefoglalás értelmében a hitelező az adós bármely vagyoni jogát gyakorolhatja a lefoglalt jog alapján, ami a hitelező végrehajtáson keresztül történő kielégítéséhez szükséges. A hitelező bármilyen intézkedést tehet, ami a jog megőrzéséhez szükséges.

Amennyiben a lefoglalással érintett jog kapcsán további, fent fel nem sorolt jogot kell érvényesíteni, a bíróság ügygondnokot jelöl ki a hitelező vagy az adós kérelmére vagy hivatalból. Az ingatlannal szembeni végrehajtási eljárás szabályait kell megfelelően alkalmazni az ügygondnokra.

5. A lefoglalás hatálya

Egy jog lefoglalása egyéb tartozásokat és követeléseket is magában foglal, amelyekhez az adósnak a lefoglalt jog alapján joga van, még akkor is, ha ezek a lefoglalást követően keletkeznek.

6. Lefoglalás bírósági nyilvántartásba vétele

Egy részvényes kereskedelmi társaságban vagy társulásban lévő részvényének, illetve egy részvényes ilyen társaságban lévő részvénye szerinti jogának, amellyel rendelkezik, továbbá egy részvényes vagyoni jogának lefoglalása során a bírósági tisztviselő értesíti a társaságot a lefoglalásról, és bejelenti a lefoglalást a cégbíróságon.

7. Lefoglalt jog értékelése

A bírósági tisztviselő szakértőt jelöl ki a lefoglalt jog értékelésére. Nem szükséges a szakértői értékelés, amennyiben a felek megegyeznek a lefoglalt jog értékében, vagy ha a lefoglalást megelőző három hónapban a lefoglalt jog eladás okán értékelve volt, vagy az értékét egy kereskedelmi szerződésben meghatározták. Ebben az esetben a jog értékét úgy tekintik, mintha a felek által egyhangúan vagy bármilyen korábbi megállapodásban, illetve értékelésben megállapított érték lenne.

8. Lefoglalt jog leírása

A hitelező kérelmére a bírósági tisztviselő leírást készít a lefoglalt vagyoni jogról.

A bírósági tisztviselő által készített leírás legalább a következőket tartalmazza:

 • 1) lefoglalt jog típusa;
 • 2) meghatalmazott személyek megnevezése és a jogaik jellege, illetve nyilatkozat ezen személyek létezéséhez kapcsolódó információk hiányáról;
 • 3) kötelezett személyek megnevezése, ha van és kötelezettségeik jellege;
 • 4) ha vita van a jog tartalmáról vagy jellegéről - a vita jellege, azon személyek, akik ezeket az igényeket előterjesztik, annak a bíróságnak vagy más szervnek a megjelölése, ahol a vita folyik.

9. A hitelező kielégítése

Teljesítés a lefoglalt jog alapján

Ha egy esedékes teljesítés a lefoglalt jogból származik, a bírósági tisztviselő felhívja a lefoglalt jog adósát a hitelező vagy a bírósági tisztviselő részére való teljesítésre.

Jövedelemből

Hitelező jövedelemből történő kielégítésére akkor kerül sor a lefoglalt jog alapján, ha a lefoglalt jog jövedelmet generál. Ilyen lehet például egy lefoglalt szabadalom használatáért fizetett kompenzáció. A jövedelemből történő kielégítés a lefoglalt követelés adósának arra való felszólításával történik, hogy a lefoglalt jogból származó jövedelmet utalja át. Ha ez nem lehetséges, akkor a jövedelemből történő kielégítés kötelező ügygondnok végrehajtása útján történik.

Jog gyakorlásából

A hitelező a lefoglalt jogból a jog gyakorlása alapján elégíthető ki. A jogot általában úgy gyakorolják, hogy a lefoglalt követelés adósát felszólítják a követelés kielégítésére a lefoglalt jog alapján. Ha ez nem lehetséges, akkor a jövedelemből történő kielégítés kötelező ügygondnok végrehajtása útján történik.

Lefoglalt jog értékesítéséből

Nyilvános árverésen

A jog árverésen történő értékesítését az ingatlannal szembeni végrehajtás szabályai szerint kell lefolytatni.

Értékesítés magánjogi szerződéssel

Ha speciális előírások nem rendelkeznek másként, a bírósági tisztviselő a lefoglalt jogot a becsült ár minimum 75%-án értékesítheti magánjogi szerződéssel. Az értékesítésre nem kerülhet sor hamarabb, mint az értékeléstől számított tizennegyedik nap.

Az adós kérése és a hitelező hozzájárulása alapján az értékesítésre sor kerülhet a jog értékelése nélkül is. Az értékesítésre az adós által megjelölt áron is sor kerülhet, amennyiben ez a hitelezők érdekét nem sérti. Az adósnak azt a minimum árat kell megjelölnie, amely alatt az értékesítésre nem kerülhet sor. Az adós megnevezheti a vevőt vagy egy kisebb, vásárlásra feljogosított csoportot, és azt a sorrendet, amely alapján joguk van a vásárlásra.

Ha az értékesítés nem történik meg attól az időponttól számított egy héten belül, amikor a hitelező beleegyezett az értékesítésbe, a bírósági tisztviselő árverésen értékesíti a lefoglalt jogot, kivéve, ha a hitelező hozzájárul egy új magánértékesítéshez.

10. Értékpapírok végrehajtása

A bírósági tisztviselő olyan pénzügyi eszközre folytat le végrehajtást, amelyet értékpapírszámlára vagy más számlára bejegyeztek a lefoglalás során. Ennek érdekében a bírósági tisztviselő:

 • a.) Értesíti az adóst, hogy az nem fogadhat el a számlán felhalmozott, lefoglalt pénzügyi eszközből vagy vagyonból származó pénzbeli ellenértéket, illetve nem rendelkezhet ezekkel, eltekintve a 2. cikkben hivatkozott utasításoktól;
 • b.) Utasítja a bróker társaságot, ahol az adós számlája van, hogy ne teljesítse az adós utasításait, eltekintve a 2. cikkben hivatkozott utasításoktól, vagy ne fizessen ki az adósnak az annak számláján letétbe helyezett készpénzt, de oldja fel a lefoglalt összeget a bírósági tisztviselő számára, vagy a végrehajtott követelés összegét helyezze el a bíróság letétszámlájára.

Ha az adós számláján elhelyezett összegek nem elegendőek a végrehajtott összeg fedezésére, a bróker társaság, ahol az adós számlája van, haladéktalanul felhívja az adóst, hogy rendeljen el eladást három napon belül, megjelölve, hogy a pénzügyi eszközök közül melyik kerüljön értékesítésre, hogy a hitelezőt ki lehessen elégíteni egy hónapra. Ha a lefoglalt pénzügyi eszközt már lefoglalták egy elrendelő határozat alapján, az adós utasítása az értékesítés elrendelésére vonatkozóan a lefoglalást követően a végrehajtás során kerül teljesítésre, ha magát az értékesítés elrendelését az adós 3 hónapon belül nyújtotta be.

Ha az adós nem végzi el a 2 cikkben hivatkozott cselekményeket, vagy annak ellenére, hogy a cselekményt elvégezte, a pénzügyi eszközök értékesítése nem történik meg, a társaság, amely a számlát kezeli, három napon belül értesíti a hitelezőt a bírósági tisztviselőn keresztül arról, hogy mely pénzügyi eszközök kerültek elhelyezésre a számlán. A hitelező elrendeli a kijelölt pénzügyi eszközök eladását.

Ha a hitelező nem rendeli el a 3 cikkben hivatkozottakat két héten belül, vagy a hitelező által elrendelt eladás nem következik be egy éven belül, a végrehajtást megszüntetik.

Ha a lefoglalás két vagy több hitelező érdekében lett végrehajtva, a 3. cikkben hivatkozott utasítást a lengyel polgári eljárásjogról szóló törvény 908. cikke alapján kijelölt bírósági tisztviselő rendeli el, kivéve, ha a hitelezők egyhangú kérelmet terjesztenek elő a pénzügyi eszközök értékesítésére. Ha a vagyonkezelőt kijelölik, a kéthetes időszak a vagyonkezelő kijelölésének időpontjától kezdődik.

11. Végrehajtás a vagyon felosztásának jogából

Ha a lefoglalt jog, amely alapján az adós vagyon felosztását kérheti, le lett foglalva, a lefoglalás magában foglal mindent, ami az adósnak tulajdonítható a felosztás alapján. Ha az adós a felosztás eredményeként ingatlant vagy annak egy részét kapja, a bíróság, a felosztás lefolytatását követően értesíti az ingatlan- és jelzálog-nyilvántartás vezetésére illetékes bíróságot a lefoglalásról, hogy a lefoglalás bejegyzésre kerüljön az ingatlan- és jelzálog-nyilvántartásba, vagy az értesítés benyújtásra kerüljön a nyilvántartásba. Ha a hitelező a felosztás teljesítését követő egy hónapon belül nem kér végrehajtást az adós tulajdonára, a vagyon, amellyel szemben a hitelező nem kért végrehajtást, felszabadul a lefoglalás alól. A bírósági tisztviselő értesíti a jog lefoglalásáról, mely alapján az adós felosztást kérhet, a hitelező által megjelölt személyeket, és akikkel szemben az adósnak joga van a jog felosztását kérni.