E-fiche 4 – De beslagen op onlichamelijk roerend goed (Bürger E-blad)

 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Declaration of views_handler_argument::init() should be compatible with views_handler::init(&$view, $options) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/handlers/views_handler_argument.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc on line 0.

In dit e-blad:

Uitvoerend loonbeslag

Het uitvoerend beslag op loon valt onder de bevoegdheid van de gerechtsdeurwaarder toegevoegd aan de arrondissementsrechtbank van de woonplaats van de schuldenaar. De schuldeiser heeft evenwel het recht om eender welke gerechtsdeurwaarder op het grondgebied van de Republiek Polen te kiezen (zie fiche 2). De gerechtsdeurwaarder gaat over tot uitvoerend loonbeslag door beslag te leggen op het loon. Het beslag krijgt uitwerking vanaf het ogenblik van de kennisgeving van het beslag aan de werkgever. Een kopie van het proces-verbaal van beslaglegging wordt eveneens overgemaakt aan de beslagen schuldenaar en aan de beslagleggende schuldeiser. De gerechtsdeurwaarder kan een boete van een bedrag van maximum vijfhonderd zloty opleggen aan de werkgever die zich niet schikt naar de verplichtingen vermeld in de kennisgeving van het loonbeslag. Deze boete kan worden vernieuwd.

Alleen volgende schuldvorderingen kunnen worden afgehouden van het loon - na aftrek van de sociale bijdragen en fiscale lasten:

 • 1) sommen verschuldigd ingevolge een uitvoerbare titel ter voldoening van onderhoudsschulden,
 • 2) sommen verschuldigd ingevolge een uitvoerbare titel ter voldoening van schulden andere dan onderhoudsschulden,
 • 3) geldelijke voorschotten toegekend aan de werknemer,
 • 4) geldelijke sancties opgelegd wegens niet-naleving door de werknemer van bepalingen betreffende veiligheid en hygiëne op het werk of bepalingen betreffende brandbeveiliging, dronkenschap op het werk of gebruik van alcohol tijdens de werkuren.

Is niet vatbaar voor beslag, het gedeelte van het loon ter hoogte van:

 • 1) het minimumloon, vastgesteld op basis van de verschillende bepalingen, verschuldigd aan voltijdse werknemers, na aftrek van sociale bijdragen en fiscale lasten - bij de inhouding van in te vorderen sommen ingevolge uitvoerbare titels betreffende andere schuldvorderingen dan onderhoudsschulden,
 • 2) 75% van het minimumloon - bij de inhouding van geldelijke voorschotten toegekend aan de werknemer,
 • 3) 90% van het minimumloon ? bij de inhouding van geldelijke sancties opgelegd wegens niet-naleving door de werknemer van de bepalingen betreffende veiligheid en hygiëne op het werk, brandveiligheid, dronkenschap op het werk of het gebruik van alcohol tijdens de werkuren.

Daarenboven, moeten de inhoudingen gedaan worden, binnen de volgende grenzen :

 • 1) in geval van procedure tot invordering van onderhoudsschulden - ter hoogte van drie vijfden van het loon,
 • 2) in geval van procedure tot invordering van andere schuldvorderingen of in geval van inhouding van geldelijke voorschotten - ter hoogte van de helft van het loon.

Bij de uitvoering van onderhoudsschulden zijn toelagen uitgekeerd door het daartoe bestemde fonds van de onderneming, de eindejaarsvergoeding evenals sommen verschuldigd aan de werknemers voor deelname in de winst of balansoverschotten volledig vatbaar voor beslag.

Uitvoerend beslag op bankrekeningen

De gerechtsdeurwaarder bevoegd om uitvoerend beslag te leggen op een bankrekening is de gerechtsdeurwaarder met algemene bevoegdheid, dit is de gerechtsdeurwaarder toegevoegd aan de rechtbank van de woonplaats van de schuldenaar. De schuldeiser heeft evenwel het recht eender welke gerechtsdeurwaarder te kiezen op het grondgebied van de Republiek Polen (zie fiche 2).

Om over te gaan tot uitvoerend beslag op schuldvorderingen op een bankrekening bezorgt de gerechtsdeurwaarder aan de bankinstelling, het kantoor of iedere andere afdeling van de instelling, waar de schuldenaar een rekening heeft, de kennisgeving van het beslag op geldelijke schuldvorderingen van de schuldenaar ten aanzien van de bank. De bank is gehouden binnen de kortst mogelijke termijnen de in beslag genomen som aan de gerechtsdeurwaarder te bezorgen of hem binnen zeven dagen in te lichten over eventuele redenen waarom niet tot de storting kan worden overgegaan.

Een kopie van het proces-verbaal van beslaglegging bezorgd aan de bank wordt eveneens meegedeeld aan de schuldenaar en de schuldeiser.

Geldelijke middelen die zich op spaarrekeningen, lopende spaarrekeningen, termijnspaarrekeningen van een persoon bevinden, onafhankelijk van het aantal getekende overeenkomsten, zijn niet vatbaar voor beslag op grond van een gerechtelijke of administratieve uitvoerbare titel, ter hoogte van het minimumloon van toepassing in de privésector vermenigvuldigd met drie, zonder rekening te houden met toelagen uitgekeerd met winsten. Het in rekening te brengen minimumloon is het door de Voorzitter van het Nationaal Bureau voor de Statistiek meegedeelde minimumloon voor de periode voorafgaand aan de uitgifte van de uitvoerbare titel.

Uitvoerend beslag op andere schuldvorderingen en op andere vermogensrechten

Een van de wijzen om uitvoering te bekomen van een schuldvordering is over te gaan tot uitvoerend beslag op de schuldvorderingen waarvan de schuldenaar schuldeiser is. De gerechtsdeurwaarder gaat over tot uitvoerend beslag op andere schuldvorderingen door beslag te leggen op deze schuldvorderingen in handen van een derde. De bepalingen betreffende het uitvoerend beslag op schuldvorderingen zijn van toepassing op het uitvoerend beslag op andere vermogensrechten. Het uitvoerend beslag op andere vermogensrechten vormt een afzonderlijke uitvoeringswijze die bij voorbeeld betrekking heeft op deelbewijzen, aandelen, rechten verbonden aan aandelen (uitgegeven door aandelenvennootschappen en door commanditaire vennootschappen op aandelen), rechten verbonden aan obligaties, pandbrieven, auteursrechten, octrooirechten, rechten op gebruiksmodellen, rechten op siertekeningen, rechten op de topografie van halfgeleidende producten, rechten toekomend aan de schuldenaar in geval van uittreden uit een burgerlijke vennootschap of ontbinding van een burgerlijke vennootschap, rechten in de verdeling van een vermogen.