E-jegyzet 5 – Ingatlanok lefoglalása

  • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/views.module on line 879.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.
  • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/views.module on line 879.
  • strict warning: Declaration of views_handler_argument::init() should be compatible with views_handler::init(&$view, $options) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/handlers/views_handler_argument.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc on line 0.

Termőföld lefoglalása

Az ingatlanok vagy örökölhető tulajdon lefoglalásának új rendszerét iktatta törvénybe a csődről és a biztosítási végrehajtási eljárásról (Skócia) szóló, 2007. évi törvény 4. részének 2. fejezete. „A termőföld tekintetében a biztosítási végrehajtási eljárás a termőföld lefoglalása néven ismert” (ugyanott 81. cikk (1) bekezdés; „termőföld”: „az adós tulajdonában álló termőföld (beleértve az épületeket és más építményeket, illetve a víz alatt álló termőföldet); illetve azon termőföld hosszú távú bérlete, melynek bérlője az adós” (ugyanott, 82. cikk (1) bekezdés). A törvénynek ez a része azonban nem lépett hatályba. Ennélfogva a tartozás megítélésének nevezett régi eljárásnak a 2007. évi törvény 79. cikkével beiktatott megszüntetése sem kezdődött meg.

Noha alkalmanként előfordulnak megítélési ügyek, ez az eljárás már hosszú évek óta kevésbé használt biztosítási végrehajtási eljárás. Ha az ingatlan tulajdonosa az adós, és a hitelező az adós ingó vagyontárgyaira vezetett biztosítási végrehajtási eljárás (azaz végrehajtás) útján nem tudja követelését behajtani, a leggyakorlatiasabb tanács az adós elleni csődeljárás megindítása lehet, ahelyett hogy a hitelező a tartozást az örökölhető vagyonra vezetett végrehajtással kísérelné meg behajtani. Elmondható, hogy ez a helyzet hiányosságokat mutat a végrehajtási eljárás jelenlegi rendszerében, melynek célja, hogy az azt igénybe vevő konkrét hitelezőnek nyújtson jogorvoslatot, szemben a zárlattal vagy felszámolással, melynek révén az összes hitelező jogosulttá válik az adós vagyonának törvényben meghatározott részére.

Az adósság megítélése

A megítélés olyan végrehajtási eljárás, melynek révén a hitelező lefoglalja adósának termőföldeit vagy más örökölhető ingatlanát. Használható a végrehajtásban - azaz a tartozás kielégítésében - vagy biztosítékként is. 1672. óta az összes megítélési eljárás a Court of Session-hoz benyújtott kérelemre indul. (Azt megelőzően a seriff tisztviselőjeként eljáró messengers-at-arms rendelkezett az adós termőföldjei feletti bírói foglalási hatáskörrel - olyan mértékig, mely azóta is példátlan a skóciai bírósági végrehajtói szakma történetében. A megítélés ténylegesen egy olyan végrehajtási eljárás, ami legalábbis a messengers-at-arms közreműködését igényli.) Az eljárás igazából csak jogtörténeti érdekesség, tekintve, hogy a megítélésről szóló okirat kiállítását követően a hitelezőnek ki kell várnia tíz évet, és ha ez alatt a fizetés nem történt meg, kérelmet nyújthat be egy nyilatkozat kiállítására, melynek révén a megítélt ingatlan teljes jogú tulajdonosa lesz.

Tiltás

A tiltás azonban a hitelező által bármikor igénybe vehető és kényelmes eszköz. Míg a megítélés a tíz év eltelte után az adós ingatlanában tulajdonosváltozást eredményezhet, a tiltás olyan biztosítási végrehajtási eljárás, mely - noha örökölhető ingatlant érint - nem eredményez kényszerértékesítést vagy a tulajdonjog átszállását. Emellett míg a megítélés egy adott örökölhető ingatlanra vonatkozik, ezzel azt per hatálya alatt állóvá téve, a tiltás nem a termőföldvagyonra, hanem magára az adósra (mint személyre) vonatkozik. Ez az intézkedés a tiltással érintett személy ellen a messenger-at-arms vagy a seriff tisztviselője által a félnek kézbesített, aláírt tiltó jegyzékben szereplő személyes hatályú tiltás, mely a végzés eredetétől függően a következő lehet:

őfelsége nevében és felhatalmazására [a seriff bíróságának végzése esetében a következőképpen folytatódik: és a seriff nevében és felhatalmazására], én [a bírósági végrehajtó neve és beosztása]... megtiltom, hogy eladja, elidegenítse, megterhelje az érdekeltségi körébe tartozó valamennyi termőföldet és örökölhető ingatlant vagy más módon rendelkezzen azzal [a hitelező neve és címe] sérelmére.

Valamennyi tiltó jegyzéken megtalálható az alábbi tájékoztatás:

Ez az irat megtiltja Önnek, hogy a bíróság további rendelkezéséig elidegenítse vagy értékesítse [vagy a jegyzékben feltüntetett termőföldet vagy örökölhető ingatlant] [vagy a Skóciában található bármely termőföldet vagy építményt] amelyhez érdekeltsége fűződik. . . . Amennyiben folyamatban van vagy tervbe van véve olyan ügylet, mely az érdekeltségi körébe tartozó bármely, Skóciában található termőföldet vagy építményt érint, köteles ügyvédjét erről a dokumentumról haladéktalanul értesíteni.

Tiltás végrehajtása

A tiltás végrehajtása a határozattal vagy okirattal igazolt tartozás behajtásának eszköze” (a 2007. évi törvény 146. cikkének (1) bekezdése). A tiltás használható abban az esetben is, ha a határozat kifejezetten az örökölhető ingatlan hitelezőnek történő átruházására vagy a hitelező javára az ingatlant terhelő dologi jogi biztosíték vagy más jog megadására vonatkozik (ugyanott, 146. cikk (2) bekezdés b) pont). A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy tiltást megengedő rendelkezést tartalmaz a skóciai bíróságokon a tartozás megfizetésére hozott minden ítélet, a kötelezettségek teljesítésére szóló egyes határozatok, a Skócián kívül tartozás tárgyában hozott valamennyi, jogszabály alapján Skóciában végrehajtható bírósági ítélet, és a közhitelű nyilvántartásba vett, tartozásról szóló okirat.

Az ilyen határozatra vagy okiratra a hitelező jogosult, ezért ő jogosult arra is, hogy közvetlenül megbízást adjon az illetékes bírósági végrehajtónak (aki a körülményektől függően lehet a messenger-at-arms vagy a seriff tisztviselője), hogy (1) kézbesítse az adósnak a tiltási jegyzéket, a tartozásra vonatkozó utasításokkal és tájékoztatással együtt, majd (2) küldje meg a jegyzék hitelesített másolatát és a tiltás végrehajtásáról szóló igazolást a skóciai Keeper of the Registers (nyilvántartó) számára. A tiltás kézbesítésének alapdíja 95,40, GBP, ha a kézbesítést a messenger-at-arms vagy a seriff tisztviselője végzi (azzal a kivétellel, hogy a díj 61,65 GBP, ha a kézbesítést 1 500 GBP alatti, kis értékű követelésekre vonatkozó eljárás keretében a seriff tisztviselője végzi). A bírósági végrehajtó 1717,50 GBP díjat számít fel a jegyzék másolatának és a végrehajtásnak nyilvántartásba vételre történő megküldéséért. A skóciai nyilvántartó a tiltás nyilvántartásba vételéért minden egyes tiltással érintett személy vonatkozásában 15 GBP díjat számít fel.

A tiltás a tiltással érintett személy vonatkozásában azon nap kezdetén lép hatályba, amikor a tiltást nyilvántartásba vették, vagy ha a tiltási értesítést korábban nyilvántartásba vették a tiltások nyilvántartásában és a tiltás nyilvántartásba vétele az értesítés nyilvántartásba vételétől számított 21 napon belül megtörténik, annak a napnak a kezdetén, amikor a tiltó jegyzéket kézbesítették (ugyanott, 149. cikk). Valamennyi tiltás a hatálybalépéstől számított öt év elteltével hatályát veszti. Ezt megelőzően a hitelező a tartozás megfizetésekor mentesítheti az adóst a tiltás alól. A tiltás alól mentesítő okirat hatálybalépéséhez is szükséges annak a skóciai nyilvántartóba történő megküldése.

Tiltás ideiglenes intézkedés formájában

Ha a bírósági eljárás megindult, de ítélet még nem született, a Court of Session és a seriff bírósága ideiglenes intézkedésként tiltást rendelhet el.

Az eljárás a bírósághoz tiltás formájában történő végrehajtás iránti kérelemmel indul. A bíróság a felek meghallgatása nélkül is határozhat a határozat meghozataláról, ha meggyőződött arról, hogy: - a hitelező érdemi kereseti kérelme nem tűnik megalapozatlannak; valós és lényeges annak a kockázata, hogy a perben a hitelező javára hozott határozat végrehajtása az adós fizetésképtelensége vagy fizetésképtelenségre hivatkozása miatt meghiúsul vagy sérelmet szenved; vagy fennáll annak a valószínűsége, hogy a tárgyalás előtt meghozott ideiglenes intézkedés hiányában az adós valamennyi vagyontárgyát vagy egyes vagyontárgyait eltávolítja, elidegeníti, megterheli, elrejti vagy azokkal másként rendelkezik; és az ügy összes körülményére tekintettel az ideiglenes intézkedés meghozatala ésszerű. (Az adósokról (Skócia) szóló 1987. évi törvény 15E. cikke, mely a 2007. évi törvényben a 169. cikknek felel meg).

A határozat meghozatala esetén ugyanaz az eljárás irányadó a tiltás hitelesített másolatának és a végrehajtási igazolásnak a kézbesítésére és nyilvántartásba vételére, mint amely a tiltás végrehajtásánál került ismertetésre.