E-fiche 3 – De beslagen op lichamelijke roerende goederen (Bürger E-blad)

 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Declaration of views_handler_argument::init() should be compatible with views_handler::init(&$view, $options) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/handlers/views_handler_argument.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc on line 0.

In dit e-blad:

Bepalingen die het beslag met verkoop van roerende goederen regelen

Het beslag met verkoop van roerende goederen is geregeld door de artikelen 844 tot 879 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (WBR). Het betreft een procedure die erin bestaat de goederen van een schuldenaar te immobiliseren en over te gaan tot de verkoop ervan teneinde de schuldeiser terug te betalen.

Het begrip roerende goederen

Het Pools Burgerlijk Wetboek bevat geen definitie van het begrip roerend goed. Het definieert daarentegen wel de onroerende goederen.

Onroerende goederen zijn:

 • 1. gronden,
 • 2. gebouwen,
 • 3. goederen los van gebouwen die onroerend zijn door de bestemming die de wet eraan geeft.

We beschouwen als roerende goederen alle goederen die niet onroerend zijn of een toebehoren zijn van deze laatsten.

Zijn niet roerend :

 • 1. vloeistoffen, niet afgesloten gassen (water, lucht) (eens opgesloten in een gesloten houder, worden ze roerend);
 • 2. niet opgegraven afzetting van mineralen (na opgraving, wordt het mineraal een roerend goed);
 • 3. wilde dieren die in vrijheid leven (vogels, landdieren, waterdieren) (ze worden echter roerend als ze worden gehouden als huisdieren);
 • 4. persoonlijke goederen gedefinieerd in art. 23 van het Burgerlijk Wetboek;
 • 5. goederen die het voorwerp uitmaken van auteursrechten (literaire, wetenschappelijke, artistieke werken) ;
 • 6. handelsmerken;
 • 7. energie (onder verschillende vormen - nucleaire energie, elektrische energie);
 • 9. Goederen waarop industrieel eigendomsrecht wordt uitgeoefend zoals handelsmodellen, uitvindingen.

Bevoegdheid van de gerechtsdeurwaarder in het kader van een beslag met verkoop van roerende goederen

De gerechtsdeurwaarder toegevoegd aan de rechtbank territoriaal bevoegd in het rechtsgebied waar de roerende goederen zich bevinden is bevoegd, voor zover de schuldeiser zijn recht een gerechtsdeurwaarder te kiezen niet uitoefent.

Dit recht laat de schuldeiser toe de gerechtsdeurwaarder die moet overgaan tot het beslag met verkoop te kiezen buiten het territoriaal rechtsgebied, en dit binnen het kader en de grenzen vermeld in artikel 8 van de Wet op de gerechtsdeurwaarder en de uitvoeringswijzen (zie fiche nr. 2).

Beslag met verkoop van roerende goederen

De raming van de in beslag genomen roerende goederen moet worden uitgevoerd door de gerechtsdeurwaarder. In de gevallen die de wet bepaalt, moet deze raming worden uitgevoerd door een deskundige benoemd door de rechtbank.

Op ieder in beslag genomen goed, moet de gerechtsdeurwaarder een uiterlijk teken aanbrengen dat aantoont dat het goed in beslag genomen werd. Indien dit onmogelijk blijkt, moet de gerechtsdeurwaarder het beslag bekend maken op een andere wijze.

De gerechtsdeurwaarder moet de in beslag genomen roerende goederen in bewaring laten bij de persoon bij wie de gerechtsdeurwaarder ze in beslag genomen heeft. Wanneer de omstandigheden het evenwel vereisen, kan de gerechtsdeurwaarder bij iedere stap in de procedure de bewaring van de in beslag genomen roerende goederen aan een andere persoon toevertrouwen, met inbegrip van de schuldeiser.

De gerechtsdeurwaarder kan eveneens, om geldige reden, de bewaarnemer ontslaan en de bewaarneming van de in beslag genomen goederen aan een andere persoon toevertrouwen.

Er bestaan verschillende wijzen van verkoop van de in beslag genomen roerende goederen:

 • 1. de onderhandse verkoop
 • 2. de verkoop aan een handelsonderneming
 • 3. de verkoop via een verkoopwinkel
 • 4. de openbare verkoop
 • 5. de verwerving door de schuldeiser van de roerende goederen.

Principes en procedures

De principes en procedures betreffende de openbare verkoop zijn bepaald door het Reglement van de Minister van Justitie betreffende de taken van gerechtsdeurwaarder van 9 maart 1968.

Kunnen niet deelnemen aan de openbare verkoop:

 • 1. de schuldenaar
 • 2. de gerechtsdeurwaarder
 • 3. de echtgenoten van de schuldenaar en de gerechtsdeurwaarder
 • 4. de kinderen van de gerechtsdeurwaarder
 • 5. het personeel van de verkoopwinkel waar de openbare verkoop wordt gehouden
 • 6. personen aanwezig tijdens de verkoop ten administratieve of officiële titel
 • De openbare verkoop vangt aan met de bepaling van het startbod. De bodemprijs van de eerste openbare verkoop bedraagt drie vierden van de geraamde waarde van het goed. Indien het goed niet verkocht is bij de eerste openbare verkoop, kunnen de goederen het voorwerp uitmaken van een tweede openbare verkoop. De bodemprijs, ter gelegenheid van deze tweede openbare verkoop bedraagt de helft van de geraamde waarde. Deze prijs is de minimumprijs waaraan het in beslag genomen roerend goed kan worden verkocht bij de openbare verkoop.

De aanwezigheid van slechts één bieder volstaat opdat de openbare verkoop kan doorgaan. De openbare verkoop gebeurt mondeling. De gerechtsdeurwaarder roept op tot bieden door drie maal de laatst geboden prijs af te roepen tezamen met de vraag "wie biedt meer". De gerechtsdeurwaarder stelt de afwezigheid van hoger bod vast door de aankondiging: "niemand". De aankondiging van het hoogste bod houdt verkoop in van de roerende goederen ten voordele van de koper.

Indien de eerste openbare verkoop vernietigd wordt, kan de schuldeiser, in de twee weken volgend op de ontvangst van het bericht van de gerechtsdeurwaarder, de planning van een tweede openbare verkoop vragen of zich de roerende goederen toe-eigenen aan een prijs die niet lager mag zijn dan de bodemprijs.

Wie het goed in overeenstemming met deze procedure verwerft wordt er de onbelaste eigenaar van en moet het onmiddellijk in bezit nemen.